لیست همایش و نشست های تخصصی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

دومین نشست تخصصی سلامت سالمندی: سقوط در سالمندان پیامدها و راهکارها (۴ آذر ۱۳۹۸)

نشست تخصصی خواب و رویا (۳۰ آبان ماه ۱۳۹۸)

همایش تخصصی فرصت ها و چالش های سلامت (۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸)

همایش ملی طب فراگیر، کارآفرینی و اشتغال (۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۸)

Call Now Buttonهم اینک تماس بگیرید