بازدید از برج میلاد

زمان انتشار: 1395/9/30 13:27:32

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی  بازدید دانشجویان از برج میلاد با هدف معرفی هر چه بیشتر سازه و آشنایی با فضاهای موجود، انجام گرفت.

برج میلاد، برج مخابراتی چندمنظوره است که در شمال غربی تهران، قرار دارد. این برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخابراتی جهان و نوزدهمین سازه بلند نامتکی جهان است. این برج با ۱۳ هزار متر زیربنا از نظر، وسعت کاربری سازه رأس برج، در میان تمامی برج‌های مخابراتی دنیا مقام نخست را دارد.

  واحد فرهنگی طی هماهنگی های پیشین با مرکز گردشگری علمی- فرهنگی دانشجویان ایران، زمینه بازدید برج میلاد را برای 80 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی فراهم آوردند. در این بازدید که مورد توجه ویژه ی دانشجویان قرار گرفت دانشجویان از فضاهای موجود بازدید بعمل آورده و از امتیازات و کاربری برج میلاد طی توضیحات کارشناسان و مسئولین مربوطه مطلع گردیدند.

و از کاربری های موجود برج از قبیل "سکوی دید سر بسته برج ميلاد"، "سکوی دید باز برج " ، "گنبد آسمان برج"، "موزه مشاهیر" و موزه شهرداری بازدید نمودند.