بازدید از لانه جاسوسی

زمان انتشار: 1395/9/20 9:24:04

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی با هدف معرفی هر چه بیشتر دانشجویان با مواریث تاریخی، ارتقاء روحیه خودباوری، آشنایی با مبارزات ملی و دستاوردهای دانشجویان فعال سیاسی بعد از انقلاب اسلامی توسط معاونت فرهنگی این واحد و در قالب دوازدهمین طرح ملی "ایران مرز پرگهر"، صبح روز هفدهم آذرماه 95 تعدادی از دانشجویان این دانشگاه از موزه لانه جاسوسی بازدید نمودند .

دانشجویان در بازدید از موزه لانه جاسوسی، گذشته از وضعیت معماری خاص، با پیشرفته ترین تجهیزات جاسوسی و اطلاعاتی آن زمان - اعم از دستگاه شنود، اتاق شیشه ای سری و تجهیزات امحاء اسناد- که در دست سرویس اطلاعاتی نظام استکباری آمریکا بوده و از آن طریق به جاسوسی می پرداختند، آشنا گردیدند. ضمن اینکه در پایان با پخش فیلم توسط لابراتوار رسانه ای سازمان بسیج دانشجوی که در داخل موزه مستقر می باشد از اهداف سرویس های اطلاعاتی آمریکا در ایران کسب اطلاعات نمودند .