۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

آموزش مراقبتهای ویژه قلب و عروق

مقدمه:
مراقبت از بيماران بستری در بخش مراقبتهای ويژه قلبی، حساسيتی فراوان و نياز به نيروی انسانی متخصص و ورزيده دارد. دوره آموزشی «آموزش مراقبتهای ويژه در بخش قلب و عروق» علاقه مندان را براي اين خدمت آماده ميكند.

هدف:
ارتقای سطح توانمندی افراد برای مراقبت از بيماران بخش مراقبتهای ويژه قلب و عروق.

شرایط پذیرش:
دوره آموزشي مورد نظر براي كارشناسان و كارشناسان ارشد پرستاری كه علاقه مند به شركت در اين دوره باشند، برگزار خواهد شد.

توانایيهای فراگيران در پایان دوره:
• روش بررسي و معاينه بيمار قلب و عروق بداند.
• آريتمی های قلب و عروق را تشخيص دهد.
• به عنوان پرستار در بخش مراقبتهای ويژه قلب و عروق اقدامات لازم را انجام دهد.

شرایط برگزاری دوره آموزشی:
• متناسب با سرفصل های عملي ارائه شده ملزم به انعقاد قرارداد با بيمارستان يا مركز درماني كه مجهز به بخش مراقبتهای ويژه قلب می باشد، است.
• حضور حداقل يك نفر كارشناس حوزه علوم پزشكی كه به تأييد دفتر برنامه ريزی و توسعه آموزش برسد.
 
سرفصل و ریز محتوا:
• مروري بر آناتومی و فيزيولاوژي قلب و عروق
• بررسي بيمار قلب و عروق
• آزمايشهای تشخيصی
• شناخت آریتمی ها EKG
• مراقبت از بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر
• مراقبت از بیماران مبتلا به عوارض اختلالات کرونری

دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09304092252 (خانم چناپارچی)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی:
https://t.me/acecr_nursing