اخبار فرهنگی

جلسه کانون فیلم جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد
جلسه کانون فیلم جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد جلسه کانون فیلم جهاد دانشگاهی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد. به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي، جلسه کانون فیلم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، آذر ماه 96 با حضور اعضای فعال دانشجویی برگزا...
1396/9/20 15:31:58

اختتامیه بازارچه خیریه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد
اختتامیه بازارچه خیریه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد اختتامیه بازارچه خیریه به همت کانون خیریه سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به نفع زلزله زدگان با حضور جمعی از مسوولان در دانشکده ی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزش...
1396/9/19 15:18:01

برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی به همت جهاددانشگاهی علوم شهید بهشتی و انجمن اسلامی
برگزاری مراسم ازدواج دانشجویی به همت جهاددانشگاهی علوم شهید بهشتی و انجمن اسلامی مراسم ازدواج دانشجویی با عنوان شاخه نبات با همکاری جهاددانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و انجمن اسلامی دانشگاه برگزار شد. به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي، مراسم ازدواج دانشجویی با همکاری ...
1396/9/12 10:31:06

سلسله نشست سبک زندگی اسلامی ایرانی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد
سلسله نشست سبک زندگی اسلامی ایرانی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار شد اولین نشست سبک زندگی اسلامی ایرانی با عنوان مجردها به بهشت نمی روند به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی دانشگاه علوم شهید بهشتی و همکاری بسیج دانشجویی دانشگاه و نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه در دانشکده پرستاری و...
1396/9/12 10:28:27

کارگاه آموزش اصول خبرنگاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد
کارگاه آموزش اصول خبرنگاری جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد کارگاه آموزش اصول خبرنگاری جهاددانشگاهی ویژه دانشجویان دانشگاه در دانشکده پرستاری و مامایی برگزار شد. به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي، کارگاه آموزش اصول خبرنگاری به همت جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید ب...
1396/9/12 10:25:42