۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴
 • جوانی به دیدگاه شما بستگی دارد. نه به سال تولدتان.

تابلو اعلانات

 • اختتامیه پنجاه و هفتمین دوره کمک های اولیه و فوریت های پزشکی||||295||||پوسته جدید-رخدادها
 • اختتامیه پنجمین دوره آموزشی پرستاری همودیالیز||||296||||پوسته جدید-رخدادها

شروع ثبت نام

 • دوره آموزش نماینده علمی فروش-مدرپ||||306||||پوسته جدید-ثبت نام
 • هفتمین دوره آموزش پرستاری همودیالیز||||310||||پوسته جدید-ثبت نام
 • سی و نهمین دوره جامع آموزش تکنسین داروخانه||||311||||پوسته جدید-ثبت نام
 • یازدهمین دوره جامع آموزش جراحی سرپایی||||312||||پوسته جدید-ثبت نام
 • کارگاه آموزش مهارت های مشاوره تلفنی||||313||||پوسته جدید-ثبت نام
 • دهمین دوره آموزش دستیار کنار ایمپلنتولوژیست||||318||||پوسته جدید-ثبت نام
 • کارگاه یک روزه اصول تهویه مکانیکی||||319||||پوسته جدید-ثبت نام
 • دستیار کنار متخصص پوست و مو||||333||||پوسته جدید-ثبت نام
 • تکنولوژی زیبایی پوست||||334||||پوسته جدید-ثبت نام
 • تفسیر گرافی قفسه سینه||||339||||پوسته جدید-ثبت نام
 • بیست و هشتمین دوره جامع آموزش تکنولوژی زیبایی پوست||||343||||پوسته جدید-ثبت نام
 • کارگاه آموزش سینوس لیفت||||344||||پوسته جدید-ثبت نام
 • کارگاه یکروزه آموزش پاپ اسمیر||||345||||پوسته جدید-ثبت نام
 • بیست و پنجمین دوره آموزش مراقبت های ویژه قلب و عروق||||350||||پوسته جدید-ثبت نام
 • بیست و پنجمین دوره آموزش مراقب های ویژه (ICU G-OH)||||351||||پوسته جدید-ثبت نام

مراکز خدمات تخصصی

دپارتمان آموزشی

گروه های پژوهشی

همکاران ما

 • همکار 1||||266||||گالری همکاران
 • همکار 2||||267||||گالری همکاران
 • همکار 3||||268||||گالری همکاران
 • همکار 4||||269||||گالری همکاران