فراخوان

زمان انتشار: 1395/9/16 15:01:19
فراخوان جذب خبرنگار واحد ایسنای جهاد دانشگاهی

قابل توجه علاقمندان به حرفه خبرنگاری!

واحد خبرگزاری ایسنای تحت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهت پوشش خبری علمی، پزشکی، فناوری، آموزشی، فرهنگی و سایر موضوعات مرتبط عضو خبرنگار افتخاری می پذیرد.

جهت هماهنگی  با شماره واحد فرهنگی تماس حاصل نمائید.

  22439872