اخبار

زمان انتشار: 1395/8/16 22:46:00

به گزارش گروه آموزشی پرستاری-پیراپزشکی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، مهلت ثبت نام در دوره آموزشی " همودیالیز " ترم پاییز به درخواست متقاضیان و به دستور معاونت آموزشی مرکز،  تا روز پنجشنبه مورخ95/8/20 تمدید گردید .

دوره آموزشی مذکور، دوشنبه 24 آبان ماه و با تدریس مدرسین فرهیخته" خانم میرزایی"، " خانم قاری"، "خانم نصیری"، "خانم سمیعی"، "آقای طبخی" و "آقای هوشیاری پور" در مرکز آموزشی شماره یک جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد .

از متقاضیان محترم تقاضا می شود جهت ثبت نام و نیز کسب اطلاعات بیشتر تا پنجشنبه 20 آبان با شماره های 77657347   و 09304092252   تماس حاصل نمایند .