اخبار

زمان انتشار: 1395/9/27 22:51:06

کارگاه آموزشی جراحی عقل نهفته

 


<b><span style=


هدف از برگزاری کارگاه آموزشی جراحی عقل نهفته  به دندانپزشکان عمومی در خصوص نحوه خارج سازی دندان های عقل، آشنایی با روش های جراحی و کنترل عوارض ناشی از آن می باشد. کارگاه آموزشی جراحی عقل نهفته به صورت 4 ساعت تئوری و 8 ساعت عملی برگزار می گردد.


     سرفصل های آموزشی:

آشنایی با انواع نهفتگی دندان ها

آشنایی با روش های جراحی

آشنایی با عوارض ناشی از جراحی و مدیریت موارد
کارگاه عملیثبت نام