آغاز ثبت نام دوره  آموزشي نرم افزار برنامه ريزي و كنترل پروژه MSP جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي و صنعتي شريف

نرم افزار Microsoft Project MSP نرم افزاریست برای مدیریت زمانی پروژه های بزرگ و کوچک و حتی کنترل اعمال روزانه فردی .کاربردی و ساده و از خانواده مایکروسافت آفیس میباشد که توسط این نرم افزار ما مدیریت زمان را بدست میگیریم، در صورتی که برنامه به درستی تعریف شده باشد بهترین بازدهی را دارا میباشد در غیر اینصورت ممکن است برای پروژه مشکلاتی پیش بیاید لذا در این امر برای پروژه های بزرگ باید از افراد با تجربه و مجرب استفاده شود و شرکت ها می­توانند برای پرورش نیروی کنترل پروژه، افراد مبتدی را در پروژه های کوچک مشارکت دهند و در پروژه های برزگ به تدریج استفاده نمایند.

سرفصل دوره آموزش کاربردی نرم افزارMSP

مبانی کاربردی برنامه ریزی و کنترل پروژه

تعریف انواع فعالیت و WBS پروژه

تعریف و تخصیص انواع تقویم

تعریف انواع ارتباط بین فعالیت های پروژه

شناسائی فعالیتهای Driving و Open Ended در شبکه زمانبندی

روش Import و Export اطلاعات از اکسل وMSP

فرمول نویسی جهت محاسبه درصد پیشرفت برنامه ای و واقعی

محاسبه و تخصیص انواع W.F

شناسائی مسیر بحرانی پروژه

تهیه نمودار پیشرفت فیزیکی پروژه ( S-Curve وBanana Curve (

ذخیره بیس لاین های مختلف پروژه

روش های Update و Reschedule کردن پروژه

تهیه نمودار هزینه پروژه و ثبت هزینه های واقعی

محاسبه تاخیرات و انحراف های فعالیت های پروژه

محاسبه پیش بینی اتمام پروژه

استفاده از ابزارهای Filter و Highlight

انواع گروه بندی فعالیت های پروژه

تعریف، تخصیص و تسطیح منابع

تهیه هیستوگرام منابع پروژه و انواع Reportدر MSP

استاد: مهندس نجات خواه

گواهی مشترک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه صنعتی شریف

لينك ثبت نام :

 http://edujdsbm.ir/rooyesh/reg/RegClass.aspxSent

 تلفن تماس :

22439873