ستاد: ولنجک، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، خیابان شهید اعرابی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی،ساختمان شماره 2،طبقه دوم

تلفن ستاد: 22439873
تلفن مرکز آموزش: 9-22439865
فکس: 22439874