اخبار

زمان انتشار: 1395/5/24 15:29:43

به گزارش معاونت پژوهشی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی قرار داد  اجرای طرح " ارزیابی کارایی و محتوایی برنامه های کاربردی موبایل مرتبط با دخانیات و ارائه چارچوب علمی و عملی تولید برنامه های کاربردی موبایل در حوزه ترک دخانیات برای جوانان و سالمندان" با مرکز تحقیقات پزشکی از راه دور منعقد گردید .
 از آنجا که استعمال دخانیات مهم‌ترین عامل قابل پیشگیری از مرگ و میر در جهان میباشد و اغلب نتایج منفی حاصل از استعمال دخانیات در سنین بزرگسالی و سالمندی خود را نشان میدهد. و  با توجه به گستردگی استفاده از تلفن‌های همراه،  استفاده از برنامه های کاربردی تلفن همراه میتواند در مسیر ترک دخانیات بسیار کمک کننده و اثربخش باشد. لذا این پژوهش با هدف ارزیابی برنامه های کاربردی موبایل فارسی زبان مرتبط با  ترک دخانیات از منظر پداگوژی، مهندسی نرم‌افزار، پزشکی و روانشناسی و ارایه چارچوب علمی و عملی برای تولید کنندگان این برنامه ها برای جوانان و سالمندان صورت می پذیرد.