به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی بازدید دانشجویان از برج میلاد با هدف معرفی هر چه بیشتر سازه و آشنایی با فضاهای موجود، انجام گرفت. برج میلاد، برج مخابراتی چندمنظوره است که در شمال غربی تهران، قرار دارد. این برج با ارتفاع ۴۳۵ متر، بلندترین برج ایران، ششمین برج بلند مخاب...
1395/9/30 13:27:32

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي اعلام كرد: آغاز توليد مجموعه مستند "مفاخر پزشكي از نظر علم و ادب" معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: ساخت مستند 13 قسمتي " مفاخر پزشكي از نظر علم و ادب " به همت معاونت فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي كليد خورد. ...
1395/5/16 17:04:59

معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي اعلام كرد: اولين قسمت از مجموعه مستند "مفاخر پزشكي از نظر علم و ادب" آماده نمايش شد معاون فرهنگي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: تصويربرداري مستند "پروفسور يلدا" از مجموعه " مفاخر پزشكي از نظر علم و ادب " به پايان رسيده و 13 مرداد...
1395/5/16 16:01:30

متن اطلاعیه: به گزارش روابط عمومي جهاد دانشگاهي علوم پزشكي شهيد بهشتي، معاونت فرهنگی این واحد با همکاری سازمان دانشجویان مسابقات ملی مناظره دانشجویی ، در تاریخ 10 /04/95 با چهار تیم از دانشکده های پزشکی ، پرستاری و بهداشت و با حضور داوران عضو هیئت علمی داانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در دانش...
1395/4/2 22:24:48

معاونت فرهنگی در راستای حمایت از آثارفرهنگی و هنری و با توجه به ایجادانگیزه برای دانشجویان دانشگاه اقدام به ارائه بلیط های تولیدات نمایشی نموده است . نمایش " فصل وصل " از جمله آثاری بود که بلیط آن رایگان در اختیار دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، همکاران جهاد دانشگاهی ، دانشجویان مستقر د...
1395/3/15 16:19:25