اخبار

زمان انتشار: 1397/6/14 12:25:13
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، در نظر دارد دوره آموزشی " کمک های اولیه و فوریت های پزشکی " ویژه عموم را در شهریور ماه 1397 برگزار نماید.
دپارتمان آموزشی مهارت های حرفه ای اعلام نمود: کارگاه مذکور جهت آشنایی و توانمندسازی عموم افراد در زمینه امداد رسانی همراه با کارعملی در بیمارستان با تدریس اساتید برجسته برگزار می گردد .
ازمتقاضیان خواهشمند است تا 20 شهریور ماه نسبت به ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن9-22439865 و 09335851495 تماس حاصل نمایند.