تاریخچه

در پی فرمان بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) درتاریخ بیست و سوم خرداد ماه 1359مبنی بر تشكیل ستاد انقلاب فرهنـگی ، ستاد مزبور در جلسـه مورخ شانزدهم مرداد ماه 1359 به منظور تحقق بخشیـدن به اهداف انقلاب فرهنگی ، جهاد دانشگاهـی را به عنوان یك نهادانقلابی و برخاسته از انقلاب فرهنـگی تأسیس كرد . پس از تبـدیل ستـاد به شورای عالـی انقلاب فرهنگی ، اساسنـامه این نهـاد در تاریخ یازدهم مرداد ماه 1365مورد تجدید نظر قرار گرفت و باحذف وظیفه مشاركت در اداره دانشگاهها، بر انجام فعالیتهای فرهنگی وتحقیقاتی به منظور اسلامی شدن دانشگاهها تاکید شد. شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنایت به شرایط جدید دانشگاهها در تاریخ بیست و دوم آبان ماه 1369مصوبه ای را به تصویب رساند كه در آن جهاد دانشگاهی بهعنوان پلـی میان دانشگاه و بخش صنعتـی - خدماتی كشور معرفی و در این مصوبه دو وظیفه عمده ی انجام تحقیقات علمی و فعالیت های فرهنگـی همچنان بعهده این نـهاد مـی باشد .

برمبنـای این مصوبه جـهاد دانشگاهـی:

نهادی است عمومی و غیر دولتی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای شخصیت مستقل و از لحاظ اداری ، استخدامی و مالی تابع مقرراتی است كه در چهار چوب اختیارات قانونی به تصویب هیأت امنای جهاد دانشگاهی می رسد .

عمده اهدافی که این نهاد انقلابی درصدد تحقق آن می باشد عبارت است
  • گسترش تحقیقات و شكوفائی روحیه تتبع و استعدادها در سطح جامعه برای نیل به خود اتكائی
  • توسعه امور فرهنگی در سطح جامعه از طریق همكاری باحوزه و دانشگاه و همچنین سایر مراجع و نهادهای فرهنگی
  • گسترش طرحهای كاربردی و نیمه صنعتی از طریق پیوند با مراكز علمی و تحقیقاتی
جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی

این واحد در سال 1367 به دبیری آقای دکتر علی اصغر فرشاد تاسیس گردید. در سال 1369 آقای دکتر محمد مرادی به عنوان رئیس جهاد دانشگاهی تا سال 1377 عهده دار این سمت بودند طی سالهای فوق امور فرهنگی و پژوهشی عمده فعالیتهای واحد را تشکیل می دادند در این دوره طرحهای بزرگی نظیر تولید کیتهای تست قند خون، 6 پارامتری و سایرکیتهای مختلف آزمایشگاهی به اجرا درآمـد همـچنین سـاخت و تجـهیز موسسه معرفهای تشخیص طبی از دیگر فعالیتهای علمی این دوره بود.

در سال 1377 آقای دکتر محمد مهدی آخوندی جانشین آقای دکتر مرادی گردید و تا سال 1382 عهده دار این سمت بود. طی این دوره فعالیتهای واحد انسجام خاصی پیدا نمود از جمله می توان به تشکیل شورای آموزش جهت تقویت برنامه های آموزشی و همچنین تاسیس پژوهشکده ابن سینا اشاره کرد. از سال 1382 آقای علی اصغر هدایتی، که از سال 1378 معاونت فرهنگی واحد را بر عهده داشت، به ریاست واحد منصوب شد، پس از ایشان در سال 1387 جناب آقای دکتر حیدری به ریاست این واحد منصوب شدند و از مهرماه سال 1390 آقای دکتر علیرضا آزادخانی عهده دار ریاست این واحد شدند.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در ساختار تشکیلاتی خود دارای چهار معاونت، شامل فرهنگی، پژوهشی، آموزشی و پشتیبانی می باشد که هر کدام در حوزه تحت مسئولیت خود به اداره امور می پردازند.

معاونت پژوهشی

چشم انداز: توسعه تحقیقات و پژوهش در دو حوزه سلامت سالمندی و تکنولوژی آموزشی سلامت و ارائه خدمات جامع، تخصصی و منحصر به فرد درمانی، توانبخشی، مشاورهای، آموزشی و فرهنگی ویژه سالمندان

اهداف سه ساله واحد

ارائه 8 خدمت جدید درمانی، توانبخشی، مشاوره ای، مراقبتی و فرهنگی در مركز خدمات تخصصی سلامت سالمندی (از 8 به 16 خدمت)
ایجاد ظرفیت پژوهشی جدید در 1 زمینه ( زمینه تكنولوژی آموزشی سلامت)
برخورداری از اعضای هیأت علمی نوآور (2 نفر)
بكار گیری یافته های پژوهشی در حوزه سلامت سالمندی و تکنولوژی آموزشی سلامت (6طرح-5 مقاله -1كتاب-1 بانك اطلاعاتی - 8 كارگاه-1 همایش- 1گروه پژوهشی- 20 خدمات تخصصی

معاونت آموزشی

چشم انداز: همگانی سازی آموزش‌های سلامت و تبدیل شدن به آموزشکده تخصصی پزشکی

اهداف سه ساله واحد

افزايش فراگيران دوره‌هاي كوتاه مدت افزايش فراگيران دوره‌هاي كوتاه مدت آموزشي تخصصي و تكميلي( فراگيران كل از 167000 نفر به 256000 نفر در پايان برنامه
گسترش قراردادهاي آموزشي افزايش آموزش‌هاي تخصصي مورد نياز دستگاهها و مراكز دولتي و غير دولتي به منظور ارتقا بهره‌وري از 40% تعداد كل فراگيران در شروع برنامه به 50% در پايان سال برنامه
ارتقا كيفي و استانداردسازي ارتقا كيفي استاندارهاي مدرسان، منابع علمي، فضا، امكانات، تجهيزات و نظام‌هاي آموزشي
مراكز آموزشي كوتاه مدت جهاددانشگاهي به منظور دستيابي به حداقل يك مركز درجه يك در هر استان
توسعه آموزش مجازي افزايش تعداد دوره‌هاي آموزشي مجازي (حداقل 40 دوره و نرخ رشدسالانه فراگيران به ميزان 45 درصد
توسعه همكاري‌هاي حوزه آموزشي با حوزه پژوهشيارتقا تعامل و ارتباط بخش آموزش با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي علمي پژوهشي واحدها و پژوهشكده‌هاي جهاد دانشگاهي به گونه‌اي كه در طول برنامه با همكاري ساختارهاي پژوهشي حداقل 50 دوره بر اساس ظرفيت‌هاي تخصصي و علمي جهاددانشگاهي تدوين و اجرا گردد
افزايش تخصيص درآمدهاي آموزشي به توسعه زيرساخت‌ها و امور آموزشي افزايش ‌تخصیص‌ درآمدهاي آموزشي جهت توسعه زير ساخت‌ها و امور آموزشي از 65 درصد ابتداي برنامه به 80 درصد در طول برنامه


برنامه‌های اجرایی معاونت فرهنگی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای اهداف سه ساله برنامه پنجم جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگی (سال تحصیلی 94-1393) جدول شماره 1: برنامه‌های ‌اجرایی مرتبط با اهداف 1 تا 3 (تخصیص بودجه، نفر ساعت بهره‌مندی و نحوه سنجش رضایتمندی دانشجویان)
کاربرگ اهداف سه ساله واحدهای سازمانی در حوزه فرهنگی

برقراری توازن منطقی در تخصیص بودجه سالیانه برای پرورش خلاقیتها و تقویت نقشهای هفتگانه دانشجویان (برحسب درصد
افزایش سالیانه 5% درصد دانشجویانی كه حداقل 25 ساعت در سال در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی جهاد، به عنوان بهره ¬مند، حضوری فعال دارند.
افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان از برنامه های فرهنگی به گونه‌ای كه عدم رضایت ایشان سالیانه 15% كاهش یابد.
افزایش نسبت تعداد دانشجویانی كه به صورت افتخاری و به عنوان ایده‌ پرداز،طراح و مجری ، با حوزه فرهنگی جهاد همكاری دارند ، به كل جهادگران حوزه فرهنگی، بگونه‌ای كه نسبت دانشجویان به اعضا 5 به 1 گردد.
افزایش تمركز فعالیتهای فرهنگی هر یك از سازمانها، مراكز و معاونتهای فرهنگی واحدهای سراسر كشور، بر یك یا دو موضوع تخصصی فرهنگی مورد نیاز دانشجویان(افزایش مراكز فرهنگی نوع ب به تعداد 30مركز)
افزایش تعداد طرحهای ملی نظرسنجی و مطالعات فرهنگی انجام شده طی یكسال، معطوف به تشخیص و حل مسائل و رفع چالش‌ها و نیازهای اساسی جامعه و حوزه فرهنگ (10 طرح تا پایان سال 95)
تقویت تعامل با نهادها و سازمانهای بین‌المللی در حوزه‌های مرتبط با دانشجویان خارجی یا دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور از طریق اجرای طرح یا برنامه مشترک مورد حمایت آنها( 6 طرح تا پایان سال 95)
افزایش میانگین جمع ساعات بهره¬مندی جهادگران و خانواده¬های آنان از برنامه¬های فرهنگی و اجتماعی جهاد طی یك سال ( میانگین 55 ساعت تا پایان سال 95)