اخبار

زمان انتشار: 1395/7/19 12:14:13

به گزارش معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، آخرین جلسه جراحی فراگیران شانزدهمین دوره جامع ایمپلنت های دندانی در روز دوشنبه به تاریخ 26 شهریور ماه 1395 ازساعت 9 الی 17 در بخش جراحی فک و صورت درمانگاه بیمارستان طالقانی با حضور شرکت ایمپلنتیوم و مدرس دوره، جناب آقای دکتر صالحی برگزار میگردد .
به استحضار فراگیران محترم میرساند، حضور آن گروه از فراگیرانی که تا کنون جراحی انجام نداده اند، الزامی است و عدم حضور عزیزان به منزله عدم صدور گواهینامه دوره جامع لحاظ میگردد .