زمان انتشار: 1396/6/19 8:47:30
دوره بازاریابی و فروش در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می شود
 در راستای توانمند سازی جهادگران علوم پزشکی شهید بهشتی، نخستین دوره بازاریابی و فروش توسط مرکز کارآفرینی سلامت این واحد بمدت 20 ساعت برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، نخستین دوره بازاریابی و فروش توسط مرکز کارآفرینی سلامت جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی 13 شهریور 96 در مرکز آموزشی این واحد آغاز شد. در این دوره بیست ساعته که بمدت دوهفته برگزارخواهد شد؛ استراتژی های نوین فروش که شامل آمادگی برای فروش، بودجه بندی بازاریابی، مهندسی تبلیغات، مدیریت بازاریابی، روانشناسی فروش و... به شرکت کنندگان آموزش داده می شود. تدریس این دوره بر عهده سیدمیثم هاشمی، مدرس دوره های بازاریابی و فروش است؛ از روش کارگاهی و مهارت پروری استفاده شده که رویکرد جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی استفاده بهینه از این کارگاه در مواجهه با فروش و ارائه محصولات برای بازار بیرونی است که این روند جنبه کاربردی داشته و کارشناسان مجموعه می توانند با نگاه تخصصی خود در ابعاد مختلف بازاریابی و فروش، محصولاتشان را ارائه دهند. در پایان به شرکت کنندگانی که این دوره را با موفقیت گذرانده باشند، گواهینامه جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی اعطا می شود.

تاریخ: 19 شهریور 1396
تهیه و تنظیم خبر: روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی