۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

معرفی مرکز سلامت روان

طبق تعريف سازمان بهداشت جهاني (WHO)، سلامتي عبارت از حالت آسودگي کامل جسمي، رواني، اجتماعي است و تنها به نبود بيماري يا ناتواني اطلاق نمي شود. همچنين بر طبق اساسنامه این سازمان ، بهره مندي از بالاترين استانداردهاي قابل دسترسي سلامت يکي از اساسی ترین حقوق هر انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سياسي، شرايط اقتصادي يا موقعيت اجتماعي او است. توجه به بهداشت رواني در بسياري از جوامع امروز جزء مسائل اصلي اجتماعي است. تبليغات مثبت، آشنايي عمومي افراد از طريق برنامه‌هاي راديويي و تلويزيوني و نشريات، آمادگي بيشتري براي پذيرش چنين مسائلي را به وجود آورده به طوريكه بسياري از افراد داوطلبانه اقدام به دريافت كمك به منظور رفع مشکلات روحی- روانی خود مي‌كنند. سلامت روان مفهومی است که چگونگی تفکر ، احساس و عملکرد ما را در مواجهه با موقعیت های زندگی نشان می د هد و به درک ما از خود و زندگی مان بستگی دارد. همچنین متناسب با میزان برخورداری از سلامت روان، عملکرد ما در کنترل استرس، برقراری ارتباط با دیگران، ارزیابی ها و انتخابمان متفاوت است.

فعالیت های مرکز

تماس با مرکز سلامت روان

شماره تماس: 22439865 الی 9
آدرس کانال تلگرامی مرکز سلامت روان:
https://t.me/Acecrpsychology2017