اخبار

زمان انتشار: 1397/7/15 11:40:59
کارگاه آموزش تفسیر نوار قلب جنین  " NST " با تدریس "خانم دکتر عبدی" پنجشنبه مورخ 97/07/12 در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار گردید.
درکارگاه آموزشی مذکور، کارشناسان مامایی از استان های: تهران، قم، اردبیل، فارس و گیلان حضور داشتند. متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات و ثبت نام در ترم زمستان، با شماره تلفن های 9-22439865 و 09304092252 تماس حاصل نمایند.