• اسلایدر تغذیه||||252||||Nutrition slider
  • اسلایدر تغذیه||||253||||Nutrition slider
مشاوره تغذیه و رژیم درمانی

مقدمه:
 تغذیه و رژیم های غذایی از ضروری ترین اجزای درمان در کلیه رشته های پزشکی است. درمان اساسی یا حداقل کمکی در بسیاری از بیماری های مهم و شایع، اصلاح روش تغذیه و رژیم درمانی است. برگزاری این دوره آموزشی با هدف افزایش دانش و توانمندی های پزشکان از یافته های نوین علم تغذیه و روش های درمانی مبتنی بر رژیم غذایی آنان را در هدایت صحیح مراجعین و ارتقای سطح بهداشت و سلامت جامعه یاری خواهند نمود.

هدف:
  • افزایش سطح دانش و توانایی فراگیران در به کار گرفتن اصول تغذیه و رژیم درمانی برای درمان بیماران.
شرایط پذیرش : این دوره آموزشی کوتاه مدت برای پزشکان عمومی که دارای مدرک دکترا بوده و دانشجویان رشته پزشکی علاقه مند به شرکت در این دوره، در نظر گرفته شده است.

توانایی های فراگیر در پایان دوره:
  • مناسب ترین رژیم های غذایی را برای بیماران مختلف تشخیص دهد.
راهنمایی و توصیه های لازم را در زمینه تغذیه و رژیم درمانی، به بیماران و افراد مراجعه کننده ارائه دهد.

کارشناس آموزشی:
خانم فرمانی (09380416290 - 77657348-021)