اخبار

زمان انتشار: 1397/7/18 21:51:29
جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد اولین کارگاه آموزشی " عفونت های منتقله جنسی " را برگزار نماید.
به گزارش دپارتمان آموزشی پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، این کارگاه آموزشی با حضور " خانم دکتر عبدی" در تاریخ 97/09/22 برگزار می گردد.
لذا با توجه به محدود بودن ظرفیت کلاس، متقاضیان می توانند تا 15 آبان ماه نسبت به ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 9-22439865 و 09304092252 تماس حاصل نمایند.