زمان انتشار: 1395/6/1 10:12:21
اول شهريورماه، سالروز ميلاد شيخ الرییس ابوعلي سينا، دانشمند بزرگ ايراني و روز پزشك را به پزشکان گرانقدر تبريك عرض می نماییم. اميد است همواره در سايه الطاف الهي در راه رسيدن به هدف عالي شفابخشي و التيام دردهاي بیماران موفق و پيروز باشید.

معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی شهید بهشتی