اخبار

زمان انتشار: 1395/7/27 17:35:06

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، تعداد افراد 60 سال به بالای ساکن در منطقه ما حدود 90 هزار نفر است که 6 موضوع بر کیفیت زندگی آنها تأثیر دارد؛ در واقع با پژوهشی که مرداد ماه امسال در منطقه انجام شد و 110 نفر از سالمندان ساکن محله‌های دریا، گیشا، ستارخان، تیموری، صادقیه و ایوانک در آن شرکت کردند، مشخص شد که توانایی مشارکت اجتماعی، انسجام خانواده، روان سالم، رفاه معنوی، استقلال و احساس بیمارنبودن می‌تواند بر کیفیت زندگی سالمندان تأثیرگذار باشد. نتایج تحقیق نشان می‌داد 34‌درصد از سالمندان رضایت بالایی از زندگی دارند و 32‌درصد هم رضایتشان از زندگی پایین است. در زمینه فعالیت‌های مذهبی هم 57‌درصد در برنامه‌ها حضور دارند و میزان مطالعه در 62‌درصد از سالمندان پایین است. همچنین از نظر پرداختن به گردش و تفریح بیش از نیمی از سالمندان از وضعیت قابل قبولی برخوردارند. در این میان 43‌درصد کمتر به گردش و تفریح می‌روند. 5/14درصد هم کم یا به هیچ‌وجه از رسانه‌های صوتی و تصویری استفاده نمی‌کنند. در نهایت نتایج تحلیلی این مطالعه نشان می‌داد که مردان و زنان سالمند از نظر سطح کیفیت زندگی تفاوت چندانی با هم ندارند. هرچه میزان رضایت از زندگی، سطح فعالیت‌های ورزشی، فرهنگی و سطح درآمد خانوار و سطح تحصیلات بالاتر باشد، سطح کیفیت زندگی هم افزایش می‌یابد. همچنین ارتباط معکوسی میان سطح کیفیت از زندگی مبتنی بر سلامت با سن وجود دارد. بدین معنی که هرچه سن افراد سالمند افزایش یابد، از سطح کیفیت زندگی آنها کاسته می‌شود. همچنین وجود همراه در زندگی هم با کیفیت زندگی سالمندان در ارتباط است. سالمندانی که تنها زندگی می‌کنند، نسبت به سایر سالمندان که با همسر یا فرزندان یا اقوام خویش زندگی می‌کنند، از کیفیت زندگی پایین‌تری برخوردارند. بنابراین با توجه به افزایش جمعیت سالمندان مطالعه درباره مسائل اجتماعی پیرامون موضوع سالمندی ضروری است و باید نگرش همه ما بر سالمندان تغییر کند تا زندگی آنها راحت‌تر باشد.
دکتر سمیه جهانشیری -
 معاون پژوهشی و آموزشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی