• nicu-slide1||||247||||NICU slider
  • nicu-slide2||||248||||NICU slider

مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
مقدمه:
لزوم مراقبت دقیق تر و حساس تر پرستاری و مامایی از نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه با هدف کاهش میزان مرگ و میر نوزادان بستری در NICU با افزایش سطح علمی پرستاران و ماماها، نیاز به کارشناسان پرستاری و مامایی با سطح علمی و مهارت بالینی کافی جهت مراقبت از نوزادان با توجه به تعدد برگزاری کارگاه ها و سمینارهای یک روزه NICU نیاز به برگزاری چنین دوره هایی با مباحث جامع و کار بالینی احساس می شود.
هدف:
ارتقای سطح دانش و توانایی های پرستاران و ماماها در زمینه مراقبت از نوزادان بستری در بخش مراقبت ویژه یا ICU
شرایط پذیرش:
این دوره آموزشی برای دانشجویان و دانش آموختگان رشته های کارشناسی پرستاری و مامایی طراحی و برنامه ریزی شده است.
توانایی های فراگیر در پایان دوره:
  • محیط و تجهیزات بخش NICU و زایمان را شناسایی کند.
  • مشخصات نوزاد سالم را تشخیص دهد.
  • شیوه ارزیابی ارگان های حیاتی نوزادان را به درستی انجام دهد.
  • اصول احیای مقدماتی و پیشرفته نوزادان را به طور صحیح به کار ببرد.
  • روش های کنترل عفونت های شایع در نوزادان را به کار ببرد.
  • اصول مراقبت های مورد نیاز نوزادان را به درستی انجام دهد.
  • اصول اخلاقی در مراقبت های نوزادان را به درستی مورد استفاده قرار دهد.
زمان برگزاری کلاس ها:
شنبه ها و سه شنبه ها 14 لغایت 18 
کارشناس آموزشی:
خانم چناپارچی (77657348-021 و 09304092252)
آدرس کانال تلگرام:
http://telegram.me/acecrnursing