گروه آموزشی آمادگی آزمون هاي علوم پزشکی

با توجه به افزایش تعداد دانشکدههای دندانپزشکی از ۱۸ دانشکده در سال ۸۴ به ۶۰ دانشکده تاکنون؛ به نظر میرسد با افزایش فارغ التحصیلان دندانپزشکی روبرو باشیم که فعالیت آنان را در جامعهای که خواستار خدمات تخصصیتر میباشند؛ دشوار می­سازد. به همین منظور، دندانپزشکان متخصص با یادگیری و کسب مهارته...
1395/2/18 17:23:42

آقای دکتر زرنگار- ارتودنسی- فلوشیپ ارتودنسی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آقای دکتر فهیمی هنزایی- ارتودنسی- متخصص ارتودنسی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آقای دکتر میرهاشمی - ارتودنسی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران خانم دکتر حامدی- ارتودنسی- عضو هیئت علمی دانشگاه علوم ...
1395/5/17 23:33:28

ردیف بسته آموزشی مهلت ثبت نام شهریه شهریه با تخفیف ...
1395/5/18 0:35:24