• alider-amoozeshi-arshad||||237||||اسلایدشو اموزشی
  • دوره های آموزشی پزشکان عمومی||||147||||اسلایدشو اموزشی
  • آمادگی آزمون رزیدنتی دندانپزشکی 96||||133||||اسلایدشو اموزشی
  • دوره آموزش یکساله کمک پرستاری||||56||||اسلایدشو اموزشی
  • کانال های تلگرام||||23||||اسلایدشو اموزشی
  • دوره های آموزشی پرستاری||||162||||اسلایدشو اموزشی
  • دوره های آموزشی دندانپزشکی||||170||||اسلایدشو اموزشی
  • سمینار علمی مهارت ارتباطی در محیط کار||||234||||چندرسانه ای آموزش
  • درس جراحی دوره جامع آمادگی آزمون رزیدنتی دندانپزشکی||||236||||چندرسانه ای آموزش