۹ - ۲۲۴۳۹۸۶۴

معرفی مرکز ورزشگری

زندگى در دنياى امروز ابتكار عمل سريع را از انسان سلب کرده و او را دچار فقر حركتى كرده و اين فقر حركتى مشكلات عدیده‌ی جسمى، روانى و اجتماعى را براى وى پديد آورده است. ورزش به‌عنوان راه‌حل راهبردى و ورزش همگانى به‌عنوان وسيله اى ارزان‌قیمت و فر ح بخش می تواند اين مشكل را به نحو مطلوب حل كند. مفهوم ورزش همگانی نه‌تنها دربرگیرنده کامل ابعاد ورزشی است، بلکه طیف گسترده ای از فعالیت‌های جسمانی را شامل می شود. بازی های غیرمنظم خودجوش تا تمرینات بدنی منظم توسط فرد یا گروه‌های رسمی و غیررسمی برای رفع نیازهای جسمی و روانی و با هدف تأمین سلامت و نشاط و بهبود روابط اجتماعی آنان صورت می گیرد. لذا جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای اشاعه ورزش همگانی در جهت ارتقاء سلامت در جامعه اقدام به راه اندازی مرکز ورزشگری نموده است.

فعالیت های مرکز

تماس با مرکز ورزشگری

شماره تماس: 22439865 الی 9
آدرس کانال تلگرامی مرکز ورزشگری:
https://t.me/varzeshgari