اخبار

زمان انتشار: 1397/6/26 11:27:47
کارگاه آموزشی " یوگا در بارداری" برای دومین بار در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می گردد.
نظر به استقبال بی نظیر کارشناسان مامایی از سراسر کشور جهت شرکت در این کارگاه آموزشی ، دپارتمان پرستاری، مامایی و پیراپزشکی، درنظر دارد کارگاه مذکور را در تاریخ 97/09/29 برگزار نماید.
متقاضیان می توانند تا پایان مهرماه ماه نسبت به ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 9-22439865 و 09304092252 تماس حاصل نمایند.