آرشیو اخبار آموزش

دوره آموزش طب اورژانس

آغاز ثبت نام دوره آموزشی طب اورژانس ویژه پزشکان عمومی و دانشجویان رشته پزشکی آغاز گردید.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد هشتمین دوره آموزش طب اورژانس را در اسفند ماه برگزار نماید. دپارتمان پزشکی اعلام نمود: این دوره با حضور "آقای دکتر ...
خواندن بیشتر
دوره آموزشی مشاور تغذیه و رژیم درمانی

آغاز ثبت نام دوره آموزشی مشاور تغذیه و رژیم درمانی ویژه پزشکان عمومی و دانشجویان رشته پزشکی آغاز گردید.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد هشتمین دوره آموزش مشاور تغذیه و رژیم درمانی را در اسفند ماه برگزار نماید. دپارتمان پزشکی اعلام نمود: این دوره با ...
خواندن بیشتر
مهارت های جراحی سرپایی

ثبت نام دوره آموزشی مهارت های جراحی سرپایی ویژه پزشکان عمومی و دانشجویان ترم آخر پزشکی آغاز گردید.

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد هشتمین دوره آموزش مهارت های جراحی سرپایی را در بهمن ماه برگزار نماید. دپارتمان پزشکی اعلام نمود: این دوره با حضور ...
خواندن بیشتر
کارگاه آموزش جراحی دندان عقل نهفته

ثبت نام کارگاه آموزش جراحی دندان عقل نهفته آغاز گردید.

ثبت نام کارگاه آموزشی جراحی دندان عقل نهفته ویژه دندانپزشکان عمومی و دانشجویان ترم آخر دندانپزشکی آغاز گردید. جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد نهمین کارگاه آموزش ...
خواندن بیشتر
مراقبت های ویژه قلب و عروق، پرستاری همودیالیز و مراقبتهای ویژه

ثبت نام دوره های آموزشی مراقبت های ویژه قلب و عروق، پرستاری همودیالیز و مراقبتهای ویژه با ۱۰% تخفیف بمناسبت روز پرستار

ثبت نام دوره های آموزشی مراقبت های ویژه قلب و عروق، پرستاری همودیالیز و مراقبتهای ویژه با ۱۰% تخفیف بمناسبت روز پرستار ویژه کارشناسان پرستاری آغاز گردید. معاونت آموزشی جهاد ...
خواندن بیشتر
آموزش CT scan در سیستم های تصویربرداری پزشکی

آغاز ثبت نام بیست و دومین دوره ” آموزش CT scan در سیستم های تصویربرداری پزشکی”

جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در نظر دارد بیست و یکمین دوره " آموزش CT scan در سیستم های تصویربرداری پزشکی" را در بهمن ماه برگزار نماید. دپارتمان آموزشی ...
خواندن بیشتر
مراقبت های ویژه قلب و عروق

ثبت نام بیست و هفتمین دوره آموزشی “مراقبت های ویژه قلب و عروق” آغاز گردید.

ثبت نام بیست و هفتمین دوره آموزشی "مراقبت های ویژه قلب و عروق" ویژه دانشجویان سال آخر و کارشناسان رشته پرستاری آغاز گردید. دوره آموزشی "مراقبت های ویژه قلب و ...
خواندن بیشتر
تربیت مربی مهارت های زندگی

ثبت نام کارگاه آموزشی ” تربیت مربی مهارت های زندگی ” آغاز گردید.

این کارگاه آموزشی، برای اولین بار در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، برگزار می گردد که شامل مباحث آموزشی و تاریخ های برگزاری زیر می باشد: خودآگاهی - ۹۷.۱۰.۰۶ ...
خواندن بیشتر
نوروساینس

ثبت نام دومین ” مدرسه پاییزه نوروساینس ” آغاز گردید.

کارگاه آموزشی " مدرسه نوروساینس " برای دومین بار در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، شامل کارگاه های "نوروفیدبک، بیوفیدبک، و نقشه مغزی (Qeeg)"برگزار می گردد. دپارتمان سلامت روان، ...
خواندن بیشتر
اتیسم

ثبت نام جلسه معارفه “اتیسم” با محورهای زیر آغاز گردید.

ثبت نام جلسه معارفه "اتیسم" با محورهای زیر آغاز گردید. محورهای جلسه: ۱. اولویت های مداخله ای (۴ خط مداخله) مداخلات شناختی - رفتاری مداخلات توانبخشی - حسی مداخلات زیستی ...
خواندن بیشتر