کارگاه آموزش آسيب‌شناسی و مـداخـله‌های درمانی در پيمــان‌شكنی زنــاشويی

مدرس:

دكتر ندا رحيمی (زوج درمانگر و مدرس دانشگاه)

با ارائه گواهی نامه معتبر

تاریخ های برگزاری:

2، 3 و 4 بهمن ماه 1398
ويژه متخصصين روانشناسی، روان درمانگران و مشاوران

سرفصل های آموزشی:

  • تأثيرات روابط فراحيطه زناشويی بر كودكان
  • بخشودگی در درمان پيمان‌شكنی زناشويی
  • شناخت مقوله پيمان‌شكنی و علائم آن در افراد بعد از كشف پيمان‌شكنی همسر
  • مديريت بحران و فرو نشاندن آتشفشان هيجانات در مداخلات درمانی پيمان‌شكنی زناشويي
  • ترديدها، ترس ها و نگرانی هايی كه پس از افشای پيمان‌شكنی همسر، زن يا مرد با آن مواجه می شوند
  • ارزيابی و شناسايی عوامل زمينه‌ساز و سبب‌ساز و عوامل فردی، بيرونی و ارتباطی پيمان‌شكنی در همسران
  • رويكرد ميان سيستمی، رويكرد مبتنی بر صميميت و مداخله‌درمانی تلفيقی در درمان پيمان‌شكنی زناشويی
عضویت در خبرنامهدر صورت تمایل به عضویت در خبرنامه و نیز مطلع شدن از رویدادهای مهم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ایمیل خود را وارد نمایید.
Call Now Button