اداره امور پژوهشی

مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهشی:

دکتر مهناز خلفه نیل ساز (دکترای آموزش و ارتقای سلامت)

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • بهداشت عمومی
 • ارتباطات در سلامت
 • طراحی و آزمون الگوهای رفتاری و مداخلات سلامت
 • تکنولوژی‌های سلامت (Health-Tech)

کارشناسان پژوهش:

رامونا شاملی (کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی)

مدرس دوره‌های سلامت روان و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • سلامت روان
 • تاب آوری
 • مدیریت هیجان
 • سبک زندگی سالم

 سعیده عابدینی (کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی)

پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • داده کاوی
 • سواد دیجیتال
 • ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت

 

اعضای هیات علمی:

دکتر نیما گنجی (دکترای روانشناسی)

پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • نوروسایکولوژی
 • علوم اعصاب شناختی
 • نقشه برداری عملکردی مغز
 • نوروپاتولوژی
 • نورورسایکوفارماکولوژی
 • دمانش و آلزایمر

دکتر لیلا ناصری (دکترای حقوق بین الملل عمومی)

پژوهشگر در حوزه های:

 • سلامت سالمندی
 • مباحث حقوقی از منظر ملی و بین المللی

پژوهشگران:

دکتر فرج حسینیان (دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی)

پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • سلامت روان

 دکتر ایوب نافعی (دکترای سلامت و رفاه اجتماعی)

پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سیاست‌گذاری نظام‌های رفاهی سالمندان
 • حمایت‌های اجتماعی
 • توانمندسازی سالمندان
 • نظام‌های مراقبتی و سلامت سالمندی
 • نظام‌های بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی
 • اشتغال‌ورزی و مهارت‌ورزی سالمندان

دکتر روزینا راهنما (دکترای بهداشت عمومی)

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • سواد سلامت (Health Literacy)
 • بهداشت عمومی (Public health)
 • سلامت جامعه (Community Health)
 • مشاور علمی در تحقیقات بهداشتی (Health research consultant)

دکتر مریم بیگلری ابهری (برد تخصصی پزشکی اجتماعی)

مدرس دانشگاه، پژوهشگر و فعال در حوزه های:

 • متودولوژیست و مشاور مدیریت طرح‌های پژوهشی
 • مشاوره و تحلیل آماری در انواع پژوهش‌های علوم پزشکی
 • تدوین / بومی سازی راهنمای بالینی
 • تدوین / بومی سازی پرسشنامه
 • مدل معادلات ساختاری و پژوهش‌های کیفی
 • تدوین الگوریتم‌های مورد نیاز برای طراحی اپلیکیشن‌های ارزیابی سلامت و ارزیابی خطر و … مباحث (machine learning)، سلامت دیجیتال، و طب تسکینی
 • پژوهش، راه اندازی و هماهنگی کلینیک پیشگیری و ارتقاء سلامت (علوم پزشکی و بهداشت)
 • پژوهش‌های حوزه سلامت، پیشگیری و درمان