اداره امور پژوهشی

 • مدیر اداره برنامه ریزی و توسعه پژوهشی:

دکتر مهناز خلفه نیل ساز

دکترای آموزش و ارتقای سلامت

مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • بهداشت عمومی
 • ارتباطات در سلامت
 • طراحی و آزمون الگوهای رفتاری و مداخلات سلامت
 • تکنولوژی‌های سلامت (Health-Tech)

 

 • کارشناسان پژوهش:

رامونا شاملی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، مدرس دوره‌های سلامت روان و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • سلامت روان
 • تاب آوری
 • مدیریت هیجان
 • سبک زندگی سالم

 سعیده عابدینی

کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • داده کاوی
 • سواد دیجیتال
 • ارزیابی سیستم‌های اطلاعات سلامت

 

 • اعضای هیات علمی:

دکتر نیما گنجی

دکترای روانشناسی و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • نوروسایکولوژی
 • علوم اعصاب شناختی
 • نقشه برداری عملکردی مغز
 • نوروپاتولوژی
 • نورورسایکوفارماکولوژی
 • دمانش و آلزایمر

دکتر لیلا ناصری

دکترای حقوق بین الملل عمومی و پژوهشگر در حوزه های:

 • سلامت سالمندی
 • مباحث حقوقی از منظر ملی و بین المللی

 

 • پژوهشگران:

دکتر فرج حسینیان

دانشجوی دکترای روانشناسی عمومی و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • سلامت روان

 دکتر ایوب نافعی

دکترای سلامت و رفاه اجتماعی و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سیاست‌گذاری نظام‌های رفاهی سالمندان
 • حمایت‌های اجتماعی
 • توانمندسازی سالمندان
 • نظام‌های مراقبتی و سلامت سالمندی
 • نظام‌های بازنشستگی و صندوق های بازنشستگی
 • اشتغال‌ورزی و مهارت‌ورزی سالمندان

دکتر روزینا راهنما

دکترای بهداشت عمومی مدرس دانشگاه و پژوهشگر در حوزه‌های:

 • سلامت سالمندی
 • سواد سلامت (Health Literacy)
 • بهداشت عمومی (Public health)
 • سلامت جامعه (Community Health)
 • مشاور علمی در تحقیقات بهداشتی (Health research consultant)