ارتباط با معاونت فرهنگی

نشانی: تهران – بزرگراه شهید چمران – خیابان یمن ( تابناک سابق) -میدان شهید دکتر شهریاری – بلوار دانشجو – خیابان اعرابی – جنب بیمارستان طالقانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ساختمان شماره 2 – طبقه دوم

  • تماس شماره:  22439872 (داخلی 8)
  • تلفن همراه : 09914516224