ارتباط با معاونت فرهنگی

نشانی: تهران – بزرگراه شهید چمران – خیابان یمن ( تابناک سابق) -میدان شهید دکتر شهریاری – بلوار دانشجو – خیابان اعرابی – جنب بیمارستان طالقانی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی- ساختمان شماره ۲ – طبقه دوم

  • تماس شماره:  22439872 (داخلی ۸)
  • تلفن همراه : ۰۹۹۱۴۵۱۶۲۲۴