اطلاعات تماس معاونت پژوهشی

آدرس:

تهران، ولنجک، میدان دانشجو، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2، طبقه 2،  جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت پژوهشی

تلفن:  3-22439872-021  (داخلی 134 و 136)

تلفکس:  22439863-021

ایمیل: research@jdsbm.ac.ir