اطلاعات تماس معاونت پژوهشی

آدرس:

تهران، ولنجک، میدان دانشجو، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی ، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره ۲، طبقه ۲،  جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، معاونت پژوهشی

تلفن:  ۳-۲۲۴۳۹۸۷۲-۰۲۱  (داخلی ۱۳۴ و ۱۳۶)

تلفکس:  ۲۲۴۳۹۸۶۳-۰۲۱