اهداف پژوهشی

 • راه اندازی شبکه ملی پایش، پیشگیری و ارتقای سلامت سالمندی
 • طراحی، اجرا و مشارکت در اجرای پژوهش‌های بنیادی و توسعه‌های کاربردی مرتبط با سلامت سالمندی
 • دستیابی به دانش فنی لازم در ایجاد زیر ساخت‌های لازم جهت ارائه خدمات پیشگیرانه و مراقبتی
 • انجام فعالیت‌های فناوری، اشتغال‌ورزی و مهارت‌آموزی در حوزه سلامت سالمندان
 • ارائه خدمات مشاوره‌ای برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و ارائه دهندگان خدمات و خدمت گیرندگان
 • حمایت و پشتیبانی از پروژه‌های محصول محور (فناورانه) مرتبط با سلامت سالمندی
 • طراحی، اجرا و مشارکت در اجرای رویدادهای علمی ملی و بین‌المللی مرتبط با سلامت سالمندی در قالب همایش، سمینار، نشست و سمپوزیوم
 • تألیف، تصنیف، گردآوری، ترجمه، انتشار و مشارکت در انتشار کتب عمومی و تخصصی مرتبط با حوزه سلامت سالمندی
 • طراحی، اجرا و مشارکت در برگزاری کارگاه‌های آموزشی عمومی، تخصصی و فوق تخصصی مرتبط با سلامت سالمندی
 • انتقال دانش مرتبط با سلامت سالمندی حاصل از فعالیت‌های پژوهشی از طریق برگزاری نشست‌های علمی ـ تخصصی و انتشار مجلات علمی با رویکرد پژوهشی و ترویجی
 • طراحی، اجرا و مشارکت در اجرای پروژه‌های داده‌کاوی اطلاعات مرتبط با سلامت سالمندی
 • راه اندازی مرکز خدمات تخصصی سالمندی