باشگاه مجازی سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار می کند:

عناوین دوره ها:

  • دوره فشرده زبان انگلیسی آنلاین
  • تکنیک های نویسندگی خلاق
  • خوشنویسی با خودکار آنلاین
  • گویندگی و فن بیان آنلاین
  • آموزش کسب درآمد از طریق اینستاگرام

با ارائه گواهی

ورود برای عموم آزاد است

تخفیف ویژه دانشجویان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

ثبت نام:

۲۲۴۳۹۸۷۲داخلی ۸

۰۹۳۷۷۳۶۶۳۳۰

Call Now Button