تربیت مربی مهارت های زندگی

سرفصل های آموزشی:

  • خودآگاهی
  • همدلی
  • برقراری ارتباط موثر
  • روابط میان فردی
  • تصمیم گیری
  • حل مسئله
  • تفکر نقادانه
  • تفکر خلاقانه
  • تنظیم هیجانات
  • سازگاری با استرس

 

عضویت در خبرنامهدر صورت تمایل به عضویت در خبرنامه و نیز مطلع شدن از رویدادهای مهم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ایمیل خود را وارد نمایید.
Call Now Button