درباره معاونت پژوهشی

پیام های سلامت سالمندی: آموزش های شهروندی و توانمندسازی، مسیر توسعه سالمندی فعال در کشور است.رویکرد توسعه رفاه اجتماعی در جامعه، رسیدن به سالمندی موفق.کاهش صدمات و آسیب‌های اجتماعی در دوره سالمندی، ضروت برنامه‌ریزی اجتماعی در میانسالی.سواد سلامت در دوره سالمندی: میزان توانایی افراد در دریافت، پردازش و درک خدمات بهداشتی اولیه و اخذ تصمیمات بهداشتی مناسب.سواد سلامت استفاده از طیف وسیعی از مهارت هاست که توانایی و عملکرد افراد بر اساس اطلاعات آنها به منظور زندگی سالم تر را بهبود می بخشد. بین سطوح ناکافی سواد سلامت و رفتارهای ناسالم بهداشتی در سالمندان ارتباط مستقیم وجود دارد.ارتقا سواد سلامت گامی در جهت سالمندی سالم، فعال و خودمراقب.برخورداری از سلامتی در سنین بالا تصادفی نیست.سه عامل مهم در تقویت ذهنی فعالیت بدنی منظم و ورزش ذهــن، حمایت اجتماعی قوی، اعتقاد به توانایی های خود می باشد.سالمندی فعال فرآیند بهینه سازی فرصتها برای سلامت، مشارکت و امنیت، در جهت باالا بردن کیفیت زندگی فرد سالمند است.فناوری‌های سلامت دیجیتال ابزاری کمکی برای حفظ استقلال فردی سالمند است.سلامت الکترونیک راه حلی بالقوه برای دسترسی سالمندان به مراقبت های بهداشتی به موقع و موثر می باشد.می دانید حفظ استقلال فردی و توجه به سلامت روان در دوران سالمندی اهمیت دارد.خودمراقبتیِ مراقبین در حفظ سلامت جسم و روانِ خود و تداومِ مراقبت از سالمند مهم است.

معرفی معاونت پژوهشی

معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با بسترسازی، تولید و توسعه دانش و دستیابی به جایگاه قطب علمی،  مشارکتی موثر در طراحی و اجرای پروژه‌های علمی و اجرایی در حوزه‌های مختلف مرتبط با سلامت سالمندی در کشور داشته و گنجینه‌ای از تجربیات علمی و عملی در این حوزه به ارمغان آورده است. همچنین، این واحد با رویکردی نوآورانه به موضوع سالمندی با هدف «سالمندی سالم، فعال و خود مراقب» و بهره‌مندی از اساتید، متخصصان و صاحب‌نظران دانشگاهی اقدام به راه‌اندازی «شبکه ملی پیشگیری، پایش و ارتقاء سلامت سالمندی» در کشور نموده است. که این هدف، در راستای دستیابی به مأموریت‌های کلان جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی به منظور مواجهه با سونامی سالمندی جمعیت در ایران و همچنین زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در تمام استان‌های کشور می‌باشد.

به علاوه، این معاونت، به منظور ساماندهی و پیشبرد اهداف پژوهشی در زمینه ماموریت و رسالت خود در خصوص سلامت سالمندان به برنامه‌ریزی، نظارت و ارزیابی فعالیت‌های علمی پژوهشی با هدف ارتقا کیفیت سلامت سالمندان جامعه ایرانی می‌پردازد و در این راستا تلاش دارد با سیاست‌گزاری، نظارت، بسترسازی و تسهیل‌گری در مسیر پروژه‌ها و ماموریت‌های سازمانی، همکاری‌های گروهی درون و برون واحدی و دانشگاهی با در اختیار داشتن متخصصین و پژوهشگران، حضور مؤثری در برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های نوآورانه و فناورانه در عرصه‌های مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و ارائه خدمات سلامت با کیفیت در کشور داشته باشد.

دکتر محمدرضا لک‌پور

معاون پژوهشی