دوره آموزش طب فشاری

درباره آموزش طب فشاری:

معرفی طب فشاری

طب فشاری یکی از جالب ترین و قدیمی ترین طب های سنتی جهان است که در مورد آن مباحث بسیاری در جریان است.در خصوص اینکه طب فشاری بر پایه اصول علمی بنا نهاده شده یا اصول آن متافیزیکی است بحث بسیار شده است. بر اساس تحقیقات مدرنی که در خصوص طب فشاری انجام شده به نظر می رسد که این طب به طور مستقیم روی سیستم عصبی تاثیر می گذارد. ولی چگونگی آن به درستی مشخص نشده است.

تاریخچه طب فشاری

تاریخچه طب فشاری مانند آیورودا بسیار مخدوش است و نمی توان ایجاد آن را به یک شخص خاص نسبت داد. در مورد زمان پیدایش آن نیز شواهد محکمی در دست نیست.

کتاب کلاسیک امپراتور زرد یا 黃帝內經 Huáng Dì nèi jïng مهمترین و معتبرترین منبع قدیمی است که در خصوص طب فشاری نگاشته شده است. مجسمه برنزی  وانگ وای ئی ساخت سال 1026 میلادی مجسمه یک مرد ایستاده است که روی بدن آن مریدین ها و نقاط طب سوزنی و فشاری حکاکی شده اند، از معدود منابع معتبر در خصوص مسیر مریدین‌هاست.

خود چینی ها بر این اعتقادند که نقاط طب فشاری از دوران سنگی جدید در چین شکل گرفته بوده است. به نظر می رسد شواهدی برای این مدعا پیدا شده است. براساس گفته مجله علمی طب سنتی چین، شماره 9 منتشر شده در آوریل سال 1982 در غارهای متعلق به  عصر سنگی جدید که ده هزار سال قدمت دارند، سوزن های ساخته شده از سنگ پیداشده است. همچنین در قبرهای باستانی متعلق به اولین سلسله های چینی در ایالات هونان و مونگولیا سوزن های سنگی یافت شده اند که میزان تیزی سر آنها سه درجه متفاوت داشته و به نظر می رسد برای مقاصد درمانی متفاوت طراحی شده بودند (نظیر سوراخ کردن، فصد کردن و خراش دادن) پس از سوزن های سنگی نوبت به ساخت سوزن از استخوان و چوب بامبو رسید تا زمانی که بشر وارد عصر برنز شد. در آثار تاریخی مربوطبه این زمان سوزن هایی از جنس برنز یافت شده اند. و حدود 200 سال قبل از میلاد سوزن‌های فولادی ساخته شدند.

برخی دیگر، عموماً محققان غربی، سوزن های سنگی، استخوانی و چوبی را قبول ندارند و بر اساس دوره تاریخی سوزن های برنزی، پیدایش طب فشاری را به سه هزار و پانصد سال قبل نسبت می دهند.

نحوه شکل گیری طب فشاری

در مورد نحوه شکل گیری طب فشاری و علم آن (مانند علم آناتومی بدن، نقاط طب فشاری، مریدین ها، کانال ها و گردش انرژی) بحث بسیار است. دو تئوری در این خصوص وجود دارد:

تئوری اول: بر این باور است که طب فشاری کاملا شهودی شکل گرفته است. در عصر باستان انسان قادر به دیدن انرژی ظریف و ماده ظریف بوده است. بنابراین به راحتی می توانسته نقاط طب فشاری، گردش انرژی، نقاط مسدود شده و دارای رکود را ببیند. بنابراین بر اساس چیزی که می دیده است، نقشه مریدین ها را کشیده و به این نتیجه رسیده که با فرو کردن یک سوزن در نقاطی که دچار رکود انرژی است چرخش انرژی را دوباره به راه انداخته و بیماری را از بدن دور کنند.

تئوری دوم: بر این باور است که طب فشاری بر اساس شیوه آزمون و خطا شکل گرفته است. 3500 سال، زمان قابل توجهی است و چینی ها فرصت کافی برای ثبت مشاهدات و پیدا کردن نقاط داشته اند. این تئوری می گوید چینی ها در زندگی روزمره دریافتند نقاطی در سطح پوست وجود دارند که فشار دادن یا سوراخ کردن آنها می تواند درد را ساکت کند. در طول قرنها 365 نقطه کشف شد. سپس دریافتند که یک سری از این نقاط که در طول خطوطی واقع شده اند، خاصیت های مشابهی دارند. بدین ترتیب نقشه مریدین ها کشیده شد. از روند پیشرفت مکتوبات باستانی کشف شده در مقبره ها، می توان دید که در یک سری مکتوبات قدیمی برخی نقاط یا برخی مریدین ها وجود ندارند و در  دوره ای تاریخی بعد به آن اضافه شده اند. نحوه شکل گیری طب فشاری هر  چه باشدو قدمت آن هر قدرکه باشد، نمی توان از این حقیقت چشم پوشید که طب فشاری یکی از جالب ترین، قدیمی ترین و موثرترین سیستم های درمانی است که توسط بشر ایجاد شده است.

فلسفه طب فشاری

برخلاف آیورودا، طب فشاری از یک فلسفه منسجم پیروی می‌کند. کشور پهناور چین از دوران باستان، دارای مکاتب فلسفی بسیاری بوده که هر یک به نوبه خود دارای اهمیت و قدرت بسیار بوده و هستند. طب فشاری و به طور کلی طب سنتی چین، از هر کدام از آنها برداشتی داشته و در تئوری های درمان و تشخیص بیماری از آنها بهره می گیرد. در مورد مهم ترین این فلسفه ها در اسلایدهای بعدی صحبت می کنیم. مهم ترین مکاتب فلسفی چین که بیشترین تاثیر را روی طب سنتی چین اعم از طب فشاری، طب گیاهی، موکسی باشن و غیره داشته اند عبارتند از:

 • مکتب بودیسم
 • مکتب کنفوسیوس
 • مکتب تائوئیسم یا دائوئیسم
 • مکتب ین/یانگ
 • فلسفه ناتورالیستی5 عنصری

هر کدام از این فلسفه ها، بسیار پیچیده و خود مورد بحث زیاد در میان فلاسفه . محققان امروزی هستند و در مورد آنها سه تئوری وجود دارد:

 • تئوری اول هیچ کدام از این مکاتب را واجد شرایط یک مکتب فلسفی نمی داند. بلکه آنها را یک خط فکری می خواند.
 • تئوری دوم آنها را مذهب می داند و به کلی از دور فلسفه و منطق خارج می کند.
 • تئوری سوم می گوید 1-به دلیل پیچیدگی مفاهیم فلسفی آمده در متون چینی و گفتار کنایی و استعاری 2- به دلیل کوتاهی چینی ها در تحقیق ، شناساندن و گسترش متون فلسفی خود و 3- به دلیل کمبود منابع به زبان قابل فهم برای فلاسفه غرب، در خصوص مکاتب فلسفی چین کوتاهی شده است. آنها فلسفه هستند و فلسفه های بسیار عمیقی هستند که هنوز به درستی شناخته شده نیستند.در ادامه به طور خلاصه نگاهی به این مکاتب و تاثیر آنها روی طب فشاری می کنیم.

 

فلسفه 5 عنصری

فلسفه 5 عنصری یا wu-hsing یک فلسفه کاملا ناتورالیستی است.

در این فلسفه جهان ماده را متشکل از 5 عنصر می داند و از برهمکنش این 5 عنصر کل پدیده های هستی ایجاد میشوند. این 5 عنصر عبارتند از: چوب، آتش، خاک، فلز و آب فلسفه عناصر نمایانگر روابط دو طرفه بین عناصر در طبیعت است.همچنین برای روابط بین عناصر انواع مختلفی در نظر گرفته شده است:

 • چرخه شنگ Sheng یا چرخه مولد
 • چرخه کو Co یا کنترل کننده
 • چرخه مخرب
 • چرخه آنتی کو
 • چرخه شنگ یا مولد

به این چرخه، چرخه مادر فرزندی نیز می گویند که در آن هر عنصر مولد عنصر دیگر است.

در چرخه مولد:

چوب مادر آتش است.

آتش مادر خاک است.

خاک مادر فلز است.

فلز مادر آب است.

آب مادر چوب است.

بنابراین:

چوب آتش را می آفریند.                                   

آتش خاک را می آفریند.

خاک فلز را می آفریند.                   

فلز آب را می آفریند..

آب چوب را می آفریند.

بدین ترتیب دوباره به یک چرخه می رسیم که می توان آن را رسم کرد.

چرخه کنترل کننده:

به این چرخه، چرخه پدر فرزندی هم می گویند که در آن هر عنصر کنترل کننده، تنظیم کننده و متعادل کننده عنصر دیگر است. بدین ترتیب:

چوب، زمین را کنترل می کند.

آتش، فلز را کنترل می کند.

فلز ، چوب را کنترل می کند.

آب، آتش را کنترل می کند.

زمین، آب را کنترل می کند.

بر اساس این:

چوب پدر زمین است.

آتش پدر فلز است.

فلز پدر چوب است.

آب پدر آتش است.

زمین پدر آب است.

چرخه مخرب یا بیش کنترل:

در این چرخه روابط بین عناصر از تعادل خارج می شود و زیادی یک عنصر سبب از بین رفتن عنصر دیگر می شود به عنوان مثال در رابطه پدر فرزندی زمین و آب اگر عنصر زمین بیش از حد زیاد شود، آب از بین می رود. (گل می‌شود) چرخه آنتی کو:  این چرخه، معکوس چرخه مولد است. وقتی روابط بین عناصر معکوس شود سبب می شود چرخه مولد از بین برود، بنابراین عناصر تخریب شوند. طب فشاری برای هر کدام از اندام داخلی بدن عنصری قائل است. به عنوان مثال عنصر کبد چوب است. و روابط بین آنها را عینا بر اساس روابط 5 عنصری تعریف می کند. و از انواع روابط بین عناصر برای تشخیص و توضیح دلیل بیماری کمک می گیرد.

سرفصل های آموزشی دوره آموزش طب فشاری:

 • معرفی طب فشاری
 • تاریخچه
 • فلسفه
 • شناخت پدیده های هستی با عناصر پنج گانه
 • مبانی طب فشاری
 • عملکردهای اعضای زانگ
 • عملکردهای اعضای فو
 • ساختار انرژیتیکی بدن انسان
 • معرفی مریدین‌ها
 • شناخت 220 نقطه امن در بدن
 • کاربرد نقاط
 • اندیکاسیون نقاط

مدرس:

سید محمد حسام الذاکرین

 

ارائه مدارک معتبر (جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، موسسه تن و روان)

 

مخاطبین:

 

 

گالری تصاویر

 • طب فشاری
 • طب فشاری

ارتباط مستقیم

ارتباط مستقیم با مسئول کارگاه: 09124012346 یا 02188613816

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره از طریق تلگرام: t.me/acecr_img

Call Now Button