دوره آموزش مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)

درباره دوره آموزش مراقبت های ویژه کودکان (NICU):

لزوم مراقبت دقیق تر و حساس تر پرستاری و مامایی از نوزادان بستری در بخش های مراقبت ویژه با هدف کاهش میزان مرگ و میر نوزادان بستری در NICU با افزایش سطح علمی پرستاران و ماماها، نیاز به کارشناسان پرستاری و مامایی با سطح علمی و مهارت بالینی کافی جهت مراقبت از نوزادان با توجه به تعدد برگزاری کارگاه ها و سمینارهای یک روزه NICU نیاز به برگزاری چنین دوره هایی با مباحث جامع و کار بالینی احساس می شود.

توانایی های فراگیر در انتهای دوره:

 1. محیط و تجهیزات بخش NICU و زایمان را شناسایی کند.
 2. مشخصات نوزاد سالم را تشخیص دهد.
 3. شیوه ارزیابی ارگان های حیاتی نوزادان را به درستی انجام دهد.
 4. اصول احیای مقدماتی و پیشرفته نوزادان را به طور صحیح به کار ببرد.
 5. روش های کنترل عفونت های شایع در نوزادان را به کار ببرد.
 6. اصول مراقبت های مورد نیاز نوزادان را به درستی انجام دهد.
 7. اصول اخلاقی در مراقبت های نوزادان را به درستی مورد استفاده قرار دهد.

سرفصل و ریزمحتوا دوره آموزش مراقبت های ویژه کودکان:

 • محیط فیزیکی بخش NICU
 • اتاق زایمان
 • مشخصات نوزاد سالم و ارزیابی ارگان های حیاتی
 • ثبات انتقال نوزاد (Stable)
 • کنترل عفونت و عفونت های شایع در نوزادان
 • عدم ثبات درجه حرارت نوزاد
 • بررسی وضعیت عصبی نوزاد
 • بررسی وضعیت تنفسی نوزاد
 • حمایت عاطفی از نوزاد
 • اصول احیای مقدماتی (BLS) نوزاد در اطاق زایمان
 • اصول احیای پیشرفته (ALS) نوزادان در NICU
 • مراقبت از نوزاد پس از احیا
 • کنترل آب و الکترولیت در نوزاد و مراقبت های مربوطه
 • اصول مایع درمانی و دارو درمانی در تغذیه نوزادان
 • مراقبت های ویژه از نوزاد در بخش NICU
 • اصول مانیتورینگ کردن نوزاد در بخش NICU
 • کنترل درد و استرس نوزادان
 • آموزش اصول فرآیند پرستاری در بررسی و شناخت بیماری نوزاد
 • اصول آموزش به خانواده نوزاد
 • اخلاقیات در مراقبت های پرستاری نوزادان مبتلا به بیماری و خانواده آنان
 • نمایش فیلم آموزشی

شیوه آموزش:

 • تئوری (در مرکز آموزش)
 • عملی (در بیمارستان)
 • فرم پیش ثبت نام دوره و کارگاه های مامایی و پیراپزشکی

  جهت آگاهی از دیگر دوره یا کارگاه های آموزشی مرتبط با رشته پرستاری، مامایی و پیراپزشکی لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید.
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

نمونه گواهی ارایه شده در پایان دوره

گالری تصاویر

 • آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان (1)
  آغاز پانزدهمین دوره آموزشی مراقبت های ویژه نوزادان
 • آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان (2)
  آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
 • آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
  آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
 • آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
  آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
 • آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
  آغاز پانزدهمین مراقبت های ویژه نوزادان
 • اختتامیه پانزدهمین دوره آموزشی مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
  اختتامیه پانزدهمین دوره آموزشی مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
 • اختتامیه پانزدهمین دوره آموزشی مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
  اختتامیه پانزدهمین دوره آموزشی مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
 • دوره آموزشی مراقبت های ویژه نوزادان (NICU)
  کارورزی دوره آموزش مراقبت های ویژه نوزادان
 • کارورزی دوره آموزش مراقبت های ویژه نوزادان
  کارورزی دوره آموزش مراقبت های ویژه نوزادان

کسب اطلاعات بیشتر

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره: 09304092252 (خانم چناپارچی)

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره از طریق تلگرام: t.me/acecrnursing

Call Now Button

تست کرونا در منزل (ویژه شهر تهران)