دوره جامع آموزش ایمپلنت های دندانی

اهداف این دوره:

 • توانمندسازي دندانپزشكان در زمينه انجام درمانهاي ايمپلنت

توانایيهای فراگير در پایان دوره:

 • بافت شناسی ايمپلنت را درك كند.
 • بيمار مناسب براي ايمپلنت را انتخاب كند.
 • اصول جراحی ايمپلنت را به درستی به كار ببرد.
 • اصول پروتز ايمپلنت را به طور صحيح به كار ببرد.

سرفصل های دوره آموزشی:

 • ⁣فلسفه و منطق ایمپلنت های دندانی، ارزیابی پروتزی پیش از ایمپلنت
 • تکنیک های تصویر برداری، تشخیص و تفسیر آن برای جراحی ایمپلنت
 • تفسیر کلیشه رادیوگرافی پری اپیکال CT و CBCT، کار با نرم افزار، بازسازی دو بعدی و سه بعدی، تعیین دانسیته استخوانی
 • تاریخ و فلسفه osseointegration ،آناتومی کاربردی حفره دهان، ارزیابی سیستمیک بیمار، موارد منع تجویز ایمپلنت، ارزیابی بیمار از نظر جراحی ایمپلنت
 • آشنایی دقیق با اجزا ایمپلنت در پروتزهای ثابت و متحرک، انواع اباتمنت Implant connection- قطعات قالب گیری و انواع تکنیک ها، خصوصیات میکروسکوپی و ماکروسکوپی ساختمانی ایمپلنت، آشنایی با بیومتریال ها، GBR- GTR
 • تکنیک ها، قطعات و لوازم جراحی، اصول استریلیزاسیون و دارو درمانی در ایمپلنت one Expansion- Bone Augmentation- Bone Split- Sinus lift
 • بیولوژی استخوان و آشنایی با مراحل ترمیم، مهندسی بافت نرم اطراف دندان و ایمپلنت، اصول فلپ و سوچور، کارگاه عملی
 • ارزیابی قبل از جراحی و ساخت مدل جراحی Radiographic stent & surgical guide آشنایی با اجزا و قطعات ایمپلنت، کست تشخیصی و wax up
 • Biodenta Implant system ⁣(جراحی- پروتز- Hands on- Live surgery)
 • SGS Implant System⁣ (جراحی- پروتز- Hands on- Live surgery)
 • Dentium Implant System (جراحی- پروتز- Hands on- Live surgery)
 • Intra-Lock Implant System ⁣(جراحی- پروتز- Hands on- Live surgery)
 • Dentis Implant System ⁣(جراحی- پروتز- Hands on- Live surgery)
 • Zimmer Implant System ⁣(جراحی- پروتز- Hands on- Live surgery)
 • آماده سازی ایمپلنت جهت دریافت پروتز، مشکلات در دوران ترمیم استخوان کاشت فوری ایمپلنت پروتز ایمپلنت ساپورت در stheticZone
 • جراحی مرحله دوم
 • اوردنچر، قالبگیری، ثبت انواع اتچمنت، مرور قـطعات پروتز، قالبگیری و اباتمنت، پروتز ثابت، پیچ شونده و سـمان شونده، پروتزهای موقت در درمان ایمپلنت
 • قالبگیری

گالری تصاویر

 • هجدهمین دوره جامع آموزش ایمپلنت های دندانی

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره: ۰۹۳۰۲۲۱۹۲۱۱ (خانم متقی)

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره از طریق تلگرام: t.me/acecrdental