دوره های مهارتی-شغلی تک پودمان

دوره های مهارتی-شغلی تک پودمان

 

دوره های آموزش عالی تکمیلی بین سطوح تحصیلی دوره های کوتاه مدتی هستند که در بین مقاطع آموزش عالی به منظور ارتقای بهره وری نیروی کار، افزایش دانش و مهارت، ارتقاء شغلی و حرفه ای مطابق با فناوری روز در شروع و یا حین کار در محیط کار، کارگاه و یا مراکز آموزش ارائه می شود. این آموزش ها در قالب پودمان ها یا بسته های آموزشی طراحی و اجرا می شود.

سطح آموزشی این دوره ها ناظر به آموزش هایی است که دانش، مهارت و نگرش فرد را در زمینه های کاربردی ارتقاء می بخشد و فرد را برای ایفای نقش کارآمد در سطوح شغلی کاردان و کارشناس حرفه ای، پیچیده تخصصی و فوق تخصصی آماده می سازد.

محتوای آموزشی دوره ها بر اساس نظام ساعتی تعریف شده و زمان آموزش حداقل ۷۰ درصد مهارتی و ۳۰ درصد نظری است. این دوره ها در قالب تک پودمان طراحی شده اند که شامل مجموعه ای از آموزش های مهارتی است در قالب چند درس که توانمندی های یک شغل را پوشش می دهد. حداقل زمان آموزش ۱۶۰ و حداکثر ۴۸۰ ساعت است که می تواند بصورت تمام وقت، نیمه وقت و پاره وقت اجرا شود.

هر تکدرس شامل مجموعه ای از آموزش های مهارتی است که توانایی انجام یک فرآیند کاری را طبق استانداردهای محیط واقعی کار پوشش می دهد. حداقل زمان این آموزش ۳۰ و حداکثر ۱۰۰ ساعت است. فراگیر پس از گذراندن تعداد مناسبی از تکدرس ها که در راستای یک شغل خاص تعریف می شود براساس معیارها و شاخص های مربوط گواهینامه تک پودمان دریافت می نماید.

درباره دوره های تک پودمان:

تعریف: این دوره‌ها مجموعه ای از آموزش‌های مهارتی است که در قالب چند درس، دانشجو را برای احراز یک شغل توانمند می‌سازد.
هدف: تک پودمان‌ها به منظور ارتقاء بهره وری نیروی کار، افزایش دانش و مهارت، ارتقاء شغل و حرفه مطابق با فناوری روز ارایه می‌شود.
مدت زمان: هر دوره تک پودمان بین ۱۶۰ تا ۴۸۰ ساعت است.
مدرک: پس از اتمام موفقیت آمیز دوره، مدرک معتبر و مورد تایید وزارت علوم تحت عنوان گواهینامه پایان دوره آموزش تک پودمان به افراد دانش پذیر اعطاء می‌گردد.
مدرک دانشگاهی: دانش پذیران می‌توانند با تحمیع چند پودمان براساس ضوابط اعلام شده مدرک دانشگاهی (کاردانی، کارشناسی و…) دریافت کنند.

دوره های آموزشی پودمانی در حال ثبت نام:

دوره تک پودمان آموزشگر سلامت روان

مقدمه:

ارزیابی ها نشان می دهد که با وجود توسعه ی اقتصادی و صنعتی کشور، آسیب ها و مشکلات روانی-اجتماعی هم رشد فزاینده ای داشته است. کشور ما به دلیل ویژگی های خاص خود از جمله واقع شدن در شاهراه مواد مخدر، جمعیت جوان، تجربه ی جنگ، زلزله، مهاجرت، رشد سریع تکنولوژی و تغییرات سریع فرهنگی با رشد روز افزون آسیب های مانند اعتیاد، طلاق، فحشا و بی بندوباری جنسی، شیوع ایدز و خشونت مواجه است.

ارزیابی ها نشان داده است که امکان مدارا با فشارهای موجود زندگی، به طور محسوسی در مقایسه با دو دهه پیش کشور و نیز در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته، کاهش پیدا کرده است. همین امر توجه به مساله سلامت روان را نزد سیاست گذاران سلامت مهم و ضروری نموده است.

طبق آخرین پژوهش های انجام شده در حوزه اختلالات روانی که توسط وزارت بهداشت انجام شده است نشان می دهد که ۲۰%  جمعیت مورد پژوهش علایم نشانه هایی از اختلالات روانی را دارا بوده اند. این موضوع، به ویژه زمانی  بیشتر جلب نظر می کند که تصور کنیم هر یک از این افراد به خانواده ای تعلق دارند که این مساله، خود موجب تاثیر بر تعدادی از افراد دیگر نیز می شود.

همچنین براساس مطالعه دیگری که در میان شهروندان تهرانی انجام شده است بخش قابل ملاحظه ای از آنان اظهار داشته اند که از وضعیت موجود زندگی خود احساس رضایت (well-being) ندارند. همین امر توجه به مساله سلامت روان را نزد ساست گذاران سلامت مهم و ضروری نموده است.

برنامه های پیشگیری و ارتقاء سطح سلامت روان یکی از موٍرترین و اقتصادی ترین شیوه های مقابله با آسیب های اجتماعی و افزایش سطح سلامت روان در جامعه است. از میان برنامه های پیشگیرانه، برنامه های آموزشی مهارت های زندگی، آموزش زندگی خانواده، فرزندپروری، پیش از ازدواج به نیازهای ضروری جامعه پرداخته و تحقیقات اثربخشی چنین برنامه هایی را نشان داده اند. فصل مشترک تمام این برنامه ها آموزش های فعال و چهره به چهره می باشد.

 

تعریف و هدف دوره:

پودمان تکمیلی مربی گری سلامت (مهارت های زندگی) دوره ای تکمیلی است که دارای ۱۶۰ ساعت عملی و نظری است و شرکت کنندگان دانش تئوری سلامت روان و پیشگیری از آسیب های اجتماعی را آموخته و مهارت های اساسی جهت مربیگری در این حوزه را کسب می نمایند. هدف اصلی از گذراندن این دوره تربیت نیروی متخصص برای اجرای برنامه سلامت روان از جمله آموزش صحیح و مطابق استانداردهای آموزش مهارت های زندگی، آموزش خانواده و پیش از ازدواج برای مخاطبین می باشد.

 

توانمندی ها، مهارت ها و تخصص های قابل انتظار:

 • شیوه های تدریس به صورت یادگیری فعال، شیوه های مداخلات گروهی و تسهیلگری را بدانند و کلاس های آموزشی را به صورت شیوه های فعال و کارگاهی برگزار کنند.
 • مبانی نظری و عملی در حوزه آموزش مهارت های زندگی را بدانند و بتوانند با آموزش های فعال شرکتت کنندگان در جهت کسب دانش، تغییر نگرش مثبت، تقویت و ایجاد مهارت های اصلی هدایت کنند.
 • مبانی نظری و عملی را در حوزه آموزش پیش از ازدواج را بدانند و بتوانند با آموزش های فعال شرکت کنندگان را در جهت اصول ازدواج موفق هدایت کنند.
 • مبانی نظری و عملی در حوزه آموزش پیش از ازدواج را بدانند و بتوانند با آموزش های فعال شرکت کنندگان را در جهت اصول زندگی مشترک زناشویی هدایت کنند.

 

شغل قابل احراز:

مربی سلامت روان (مربی در برنامه های مهارت های زندگی، زندگی خانواده و پیش از ازدواج)

 

تک پودمان آموزشگر سلامت روان

دوره تک پودمان مراقب سلامت خانواده

 

مقدمه :

بخش مهمی از سلامت آحاد جامعه به پیشگیری ازبیماری ها بر میگردد ، این پیشگیری را میتوان در سطوح فردی ، اجتماعی و سازمانی تقسیم بندی کرد. به این معنی که رفتار و نگرش انسان ها ، سیاستگذاری سازمان ها ، و خدماتی که در راستای پیشگیریاز بیماری ها ارائه می نماید. و نیز وجود محیطی در جامعه از سلامتی حمایت میکند در این سطوح تعریف میشوند بخشی از هریک از این سطوح در وزارت بهداشت تعریف میشود.

آنجا که آموزش و ارتقا سواد سلامت مردم ، ارائه به خدمات سلامت و نیز پیگیری ایجاد محیط های حامی سلامت در دستور کار وزارت بهداشت قرار می گیرد.

برای ارائه خدمات سلامت و نیز آموزش مردم در مناطق روستایی بهورز تعریف شده است که همین که از فارغ التحصیلان کاردانی بهداشت و پس از طی دوره ی تکمیلی به عنوان بهورز به ارائه خدمات می پردازند. در مناطق شهری افرادی به عنوان مراقب سلامت تعریف شده است که از فارغ التحصیلان دانشگاهی ، در رشته های مامایی ، بهداشت عمومی پرستاری در مقطع کاردانی و کارشناسی می باشند.

ولی برای دوره ی تکمیلی از فارغ التحصیلان اقدامی که منجر به ارائه گواهی دانشگاهی شود صورت نگرفته که امید است با اجرای این دوره ی تکمیلی تحت عنوان تک پودمان در دانشگاه جامع علمی کاربردی بتوان به این مهم دست یافت.

تعریف و هدف دوره:

دوره تک پودمان مراقب سالمند خانواده مجموعه ای از قابلیت هاست که فرد را برای انجام صحیح امورمربوط به ارزیابی و طبقه بندی ، اجرا و پیگیری سلامت خانواده جامعه مبتی بر گروه سنی آنها (نوزادان ، کودکان ، نوجوانان ، جوانان ، میانسالان ، سالمندان ، مادران باردار)،  ارزیابی نیاز و اجرای مداخلات آموزشی ، پیشگیری از بیماری ها در  گروه های هدف و کنترل عوامل محیطی تاثیر گذار بر سلامت آماده می نماید .

هدف از این دوره تربیت افرادی است که بتوانند طبق آخرین دستوالعمل های وزارت بهداشت خدمات سلامت را به افراد تحت پوشش خود ارائه و از عهده وظایف شغلی مراقب سلامت خانواده (همکاری با پزشک خانواده) برآید.

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار:

ارزیابی ، طبقه بندیطف ارجاع و پیگیری سلامت افراد جامعه و اجرای مداخلات آموزشی مبتنی بر گروه سنی آنها کنترل عوامل محیطی تاثیرگذار بر سلامت

 شغل قابل احراز:

مراقب سلامت خانواده (همکار پزشکی خانواده)

دوره تک پودمان مراقب سلامت خانواده

دوره های آموزشی پودمانی (به زودی):

دوره تک پودمان امور اجرایی داروخانه

 

مقدمه:

توشعه کشور و ارتقا استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقا کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی و خدماتی است . با بهبود مدیریت است که میتوان بهره روری را افزایش داد و از ظرفیت های و امکانات موجود ، کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد.

بهبود مدیریت نیسز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است. امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه های معرفت بشری پیشرفت زیادی نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی داشته است. با توجه به اهمیت  مدیریت در رشد و ارتقا سازمانها و جوامع ، نظامهای آموزش عالی کشورها و تحقیق در حوزه مدیریت را از نظر کیفی و کمی به سرعت توسعه داده اند.

تعریف و هدف دوره:

برنامه درسی تک پودمان مدیریت اجرایی بیمارستانی مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای سازماندهی منابع انسانی و فیزیکی در بیمارستان ، پایش فرآیند های داخلی مراکز درمانی ، برنامه ریزی تامین دارو و آماده سازی تجهیزات بیمارستانی ، هدایت و رهبری تیم اجرایی و پرسنل و …. آماده می کند.

به منظور توانمندسازی هرچه بیشتر افراد برای پست ها و شغل های پرمسئولیت بیمارستانی،به ویژه شغل مدیریت بیمارستان است.

هدف برگزاری این دوره توانمندسازی هرچه بیشتر افراد برای تصدی پست ها و شغل های پر مسئولیت بیمارستانی با تعهد و کارایی لازم به ویژه شغل مدیریت بیمارستان است

 

توانمندی ها و مهارت های / تخصص های قابل انتظار:

 • سازماندهی منابع انسانی و فیزیکی در بیمارستان
 • پایش فرآیندهای داخلی مراکز درمانی
 • برنامه ریزی تامین دارو و آماده سازی تجهیزات بیمارستانی
 • سازماندهی پسماند های بیمارستانی
 • هدایت و رهبری تیم اجرایی و پرسنل بیمارستان

 

شغل قابل احراز:

مدیر اجرایی بیمارستان و مراکز درمانی

دوره تک پودمان مدیریت اجرایی بیمارستان

 

مقدمه:

توسعه کشور و ارتقا استاندارد زندگی در آن مستلزم بهبود و ارتقا کیفیت مدیریت در سازمانهای اقتصادی و اجتماعی و خدماتی است . با بهبود مدیریت است که میتوان بهره روری را افزایش داد و از ظرفیت های و امکانات موجود ، کالا و خدمات بیشتری را تولید نمود و ظرفیت های زیادتری را بوجود آورد.

بهبود مدیریت نیسز مستلزم آگاهی و تسلط به دانش مدیریت است . امروزه مدیریت به عنوان یکی از شاخه های معرفت بشری پیشرفت زیادی نموده است و آموزش و تحقیق در زمینه آن گسترش فراوانی داشته است. با توجه به اهمیت  مدیریت در رشد و ارتقا سازمانها و جوامع ، نظامهای آموزش عالی کشورها و تحقیق در حوزه مدیریت را از نظر کیفی و کمی به سرعت توسعه داده اند .

تعریف و هدف دوره:

برنامه درسی تک پودمان مدیریت اجرایی بیمارستانی مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای سازماندهی منابع انسانی و فیزیکی در بیمارستان ، پایش فرآیند های داخلی مراکز درمانی ، برنامه ریزی تامین دارو و آماده سازی تجهیزات بیمارستانی ، هدایت و رهبری تیم اجرایی و پرسنل و …. آماده می کند.

به منظور توانمندسازی هرچه بیشتر افراد برای پست ها و شغل های پرمسئولیت بیمارستانی،به ویژه شغل مدیریت بیمارستان است.

هدف برگزاری این دوره توانمندسازی هرچه بیشتر افراد برای تصدی پست ها و شغل های پر مسئولیت بیمارستانی با تعهد و کارایی لازم به ویژه شغل مدیریت بیمارستان است

توانمندی ها و مهارت های / تخصص های قابل انتظار:

 • سازماندهی منابع انسانی و فیزیکی در بیمارستان
 • پایش فرآیندهای داخلی مراکز درمانی
 • برنامه ریزی تامین دارو و آماده سازی تجهیزات بیمارستانی
 • سازماندهی پسماند های بیمارستانی
 • هدایت و رهبری تیم اجرایی و پرسنل بیمارستان

شغل قابل احراز:

مدیر اجرایی بیمارستان و مراکز درمانی

دوره تک پودمان مدیریت بیمارستانی

 

مقدمه:

مدیریت بیمارستانی در برگیرنده ی مجموعه فعالیت ها و وظایف اساسی مدیریت شامل برنامه ریزی ، سازماندهی هماهنگی ، کنترل و …. در حوزه امور تشخیص ، بهداشت و درمان و امور داخلی بیمارستانها میباشد. مدیر ارشد در یک بیمارستان ، باید قادر باشد نیازهای داخلی بخشهای مختلف یک بیمارستان را شناسایی کرده و به آن ها پاسخ دهد و به عنوان یک هماهنگ کننده و رهبر در سیستم تشخیصی بهداشتی و درمانی یک بیمارستان در جهت فراهم آوردن سلامت و رفاه اجتماعی افراد جامعه تلاش کند.

 

تعریف و هدف:

برنامه درسی دوره تک پودمان مدیریت بیمارستانی مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای مدیریت انواع سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت بیمارستان ها و پیاده سازی استاندارد های بیمارستانی و اعتبار بخشی و ممیزی فعالیت ها آماده میکند.

هدف این دوره آموزش کلیه مهارت های نوین مدیریت بیمارستان برای تربیت مدیران اجرایی کارآمد در بیمارستان ها و مراکز درمانی است که در تدوین برنامه اجرایی یک بیمارستان و استقرار سیستماهای مدیریتی و توسعه بیمارستان موفق تر عمل نمایند.

 

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار:

 • پیاده سازی استاندارد های بیمارستانی و اعتبار بخشی و ممیزی فعالیت ها بر اساس استاندارد ها
 • تحلیل ، پیاده سازی و مدیریت انواع سیستم های اطلاعاتی مدیریت در بیمارستانها
 • تدوین برنامه نگهداری و تعمیرات تجهیزات بیمارستان و استقرار نرم افزار مدیریت و نگهداری تجهیزات
 • اجرای انواع پیمانهای بیمارستانی و پیاده سازی سیستم برون سپاری بخشهای پزشکی

 

شغل قابل احراز:

مدیر بیمارستان

دوره تک پودمان مدیریت سوانح

 

مقدمه:

سانحه حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی به وجود می آید ، مشقت و سختی را به یک مجموعه یا جامعه انسانی تحمیل میکند و برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اظطراری ، فوری و فوق العاده دارد. این پودمان (مدیریت سانحه) فرآیند عملکرد و برنامه ریزی مقامات دولتی و دستگاه های اجرایی  دولتی و عمومی است که با مشاهده ، تجزیه و تحلیل سانحه ها ، به صورت  یکپارچه ، جامع و هماهنگ با استفاده از ابزارهای موجود تلاش میکنند، از سانحه ها ، پیشگیری نمایند ، یا در صورت بروز آنها در جهت کاهش آثار ، آمادگی لازم ، امداد رسانی سریع و بهبود اوضاع تا وضعیت عادی تلاش نمایند.

 

تعریف و هدف:

به دوره های آموزشی با هدف ارتقا ، سطح آگاهی ، دانش علمی و مهارتی در برنامه ریزی مقامات و دستگاه های اجرایی دولتی و عمومی ، امدادگران و نجاتگران در زمینه تجزیه و تحلیل سوانح به منظور هرچه بهتر ارائه نمودن خدمات امدادی در زمان وقوع سوانح است.

 

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار:

 • ارائه خدمات مربوط به اداره امداد و حوادث و سوانح ناشی از آن .
 • ارائه خدمات مربوط به پیشگیری از سوانح و ایمنی .
 • ارائه خدمات مربوط به آمادگی مقابله با سوانح – آموزش و تجهیز لازم .
 • ارائه خدمات مربوط به کاهش ریسک (خطر) و کاهش آسیب پذیری مناطق مختلف از سوانح.
 • مدیریت و فرماندهی در سوانح.
 • برنامه ریزی برای امداد رسانی در سوانح.
 • سازماندهی و تصمیم گیری در زمان وقوع سوانح.

 

شغل قابل احراز:

امدادگر در زمینه مدیریت ، برنامه ریزی و سازماندهی سوانح

دوره تک پودمان مدیریت کسب و کار تکنولوژی تحهیزات پزشکی

 

مقدمه:

با توجه به شکست بسیاری از شرکتها تجهیزات پزشکی به خاطر ضعف مدیریتی و شروع کسب و کار بدون آگاهی آموزش مهارتهای لازم برای مدیران این شرکتها امری ضروری است.

مدیران و مدرسان مرکز علمی کاربردی خاتم الانبیا(ص) با توجه به تجربه ای که در حوزه ارزیابی و تحلیل شرکتهای تجهیزات پزشکی در ایران دارند و با استفاده از مطالعات موردی و نمونه های عملی موفق در این حوزه وباتوجه به علاقه مندی مدیران حوزه کسب و کار تجهیزات پزشکی به فراگیری مهارتهای نوین مدیریتی در این حوزه ، تصمیم به تدوین یک پودمان برای آموزش کسب و کار تجهیزان پزشکی و تربیت مدیران شایسته گرفتن و در ادامه جزئیات این پودمان  جذاب حضورتان تقدیم خواهد شد.

 

تعریف و هدف:

برنامه درسی دوره تک پودمان مدیریت کسب و کار تکنولوژی تجهیزات پزشکی ، مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای بکارگیری استانداردهای بین المللی تجهیزات پزشکی ، تجاری سازی ایده کسب و کار در این حوزه و پیاده سازی استراتژی بازاریابی آماده می کند .

هدف از برگزاری این پودمان ، تربیت مدیران ارشد کارآمد برای شرکت های تجهیزات پزشکی است که با فراگیری مهارت های مورد نیاز برای تشکیل و مدیریت این شرکتها با حداقل ریسک در بازارهای هدف به بالاترین درجات موفقیت برسند.

 

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار:

 • بکارگیری استاندارد های بین المللی تجهیزات پزشکی و تحلیل انواع سیستمهای مدیریت کیفیت برای تجهیزات پزشکی وارداتی با تولیدی
 • تجاری سازی ایده کسب و کار تجهیزات پزشکی  و مهارت های قیمت گذاری و مذاکرات خرید و فروش تجهیزات و قراردادها
 • پیاده سازی استراتژی جامع بازاریابی تجهیزات پزشکی برای برند سازی بر اساس کسب و کار شرکت و بازار هدف

 

شغل قابل احراز:

مدیر شرکت تجهیزات پزشکی

دوره تک پودمان مدیریت و سازماندهی کسب و کار در حوزه سلامت

مقدمه:

در شرایط کنونی کشور بسیاری از مشکلات اجرایی بخاطرضعف مدیریت در حوزه های مختلف می باشد، همچنین در بسیاری از حوزه ها مدیران اجرایی دانش ، توانایی و مهارتهای لازم مدیریتی را ندارند و این ناکارآمدی خستارتهای جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

همچنین بسیاری از مدیران تمایل زیادی برای شناسایی فرصتهای کسب و کار داخلی و خارجی را دارند ولی مهارتهای لازم را برای اجرایی کردن و تجاری سازی فرصتها ندارند، لذا تصمیم گرفتیم با تدوین یک پودمان فشرده مهارتهای مدیریتی و اجرایی و توانایی تجاری سازی ایده کسب و کار را به مدیران اجرایی و علاقهمندان  تجاری سازی حوزه های کسب و کار را افزایش دهیم.

 

تعریف و هدف:

برنامه درسی دوره تک پودمان مدیریت و سازماندهی کسب و کار ، مجموعه ای از قابلیت ها است که فرد را برای بکارگیری مباحث عمومی مدیریت و کسب و کار در حوزه سلامت آماده می کند.

هدف این دوره تربیت مدیران اجرایی کارآمد با تواناییهای مدیریتی و اجرایی و مهارت های کسب و کار در حوزه سلامت است.

 

شایستگی ها و مهارت های قابل انتظار:

انجام کلیه امور مربوط به مدیریت و سازماندهی کسب و کار در حوزه سلامت

 

شغل قابل احراز:

مدیر اجرایی با تواناییهای توسعه کسب و کار در کلیه حوزه سلامت

دوره تک پودمان مراقب سالمند

 

مقدمه:

ایران به عنوان کشوری در حال توسعه با افزایش روز افزون جمعیت سالمندان روبروست ، مراقبت از سالمندان یکی از چالش های مهم در امر سلامت و رفاه آنان می باشد. مراقبت در منزل در کنار خانواده از مهم ترین راهکارهای رویارویی با این چالش است.

تربیت نیروی آموزش دیده در امر مراقبت از  سالمندان موجب استحکام بنیان خانواده ، کاهش فاصله نسل ها، افزایش کیفیت زندگی سالمندان و کاهش بار اقتصادی و اجتماعی وارده بر سیستم های درمانی مراقبتی موثر در مراکز مراقبت از سالمندان و کارآفرینی می گردد.

 

تعریف و هدف دوره:

با عنایت به موارد ذیل ، تربیت نیروی آموزش دیده  ضروری به نظر می رسد:

 • افزایش جمعیت سالمندان کشور (۲۳/۷ درصد آمار سال ۱۳۸۵)
 • ضرورت ارائه مراقبت کیفی درمنازل و مراکز نگهداری
 • ضرورت مراقبت کیفی در مراکز ، نگهداری سالمندان
 • افزایش کیفیت زندگی سالمندان وابسته و آسیب پذیر
 • افزایش کیفیت زندگی خانواده های دارای سالمند نیازمند مراقبت در منزل
 • افزایش جمعیت سالمندان تنهای مقیم در منازل
 • ضرورت کارآفرینی و تعریف شغل برای قشر جوان جامعه
 • ضرورت کاهش هزینه های بهداشتی درمانی سالمندان
 • ضرورت ساماندهی خدمات مراقبت از سالمندان که توسط شرکت های خدمات پرستاری در منازل ارائه میگردد.
 • توانمندی ها و مهارت های / تخصص های قابل انتظار:
 • شناخت نیاز های جسمی و ارائه مراقبت های علمی به سالمندان وابسته و آسیب پذیر
 • شناخت نیازهای روانی ، معنوی و اجتماعی و ارائه مراقبت علمی به سالمندان وابسته و آسیب پذیر
 • انتقال اطلاعات تخصصی به خانواده سالمندان
 • برقراری ارتباط موثر باسایر اعضا،تیم سلامت در تدوین و اجرای طرح های مراقبتی جامع سالمندان در منزل  و مراکز نگهداری سالمندان

 

شغل قابل احراز:

مراقب سالمند

دوره تک پودمان مراقبت از بیمار

 

مقدمه:

دانش آموخته این پودمان ، عضوی از گروه پزشکی است که زیر نظر پرستار در امر مراقبت و درمان بیماران شرکت دارد . مراقبت از بیمار به عنوان یکی از شاخه های علوم و خدمات پزشکی آمیزه ای است از دانش پرستاری ، مهارت فنی و اخلاق و عواطف انسانی و انظباط ویژه که در قالب شرح وظایف خاص ، خدمات بهداشتی و درمانی در بیمارستانها، درمانگاهها، آسایشگاه ها، اورژانس و مراکز درمانی به مددجویان ارائه  خدمت می نمایند.

لازم به ذکر است این دانش آموخته زیر نظر پرستار بخش  کلیه امور محوله را انجام میدهد اما تمام امور مربوط به درمان فقط توسط پزشک و پرستار بخش قابل تصمیم گیری است . لذا دانش آموخته این پودمان به هیچ عنوان اجازه دخالت در تصمیم گیری های درمانی را ندارد و می بایست تمام امور خود را با پرستار و مدیریت پرستاری بخش هماهنگ نماید.

 

تعریف و هدف دوره:

هدف از برگزاری این دوره ، آموزش رسمی مراقبت از بیمار بر اساس ضوابط آموزشی که با کسب دانش و مهارت قابل قبول در قالب یک انظباط شغلی و اخلاقی و ایجاد توانایی در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب شرح وظایف همراه با آموزش اولیه به بیمار میباشد.

 

توانمندی ها و مهارت های / تخصص های قابل انتظار:

 • انجام امور مربوط به مراقبت از بیمار (سرپایی ، بستری) در مراکز بهداشتی و درمانی تحت نظارت سرپرست مربوطه ، توانایی آماده نمودن بیمار در موارد لزوم جهت انجام معاینات پزشکی و تهیه پرونده بیمار
 • دریافت دارو های تجویز شده و خوراندن آن به بیمار طبق دستور پزشک
 • کمک در پذیرش بیمار طبق خط مشی بیمارستان ، مراکز پزشکی تحت نظارت سرپرست مسئول
 • انجام تزریقات ، سرم ،پانسمان و گرفتن علائم حیاتی و گرفتن نمونه جهت آزمایشگاه

 

شغل قابل احراز:

مراقب بیمار

تجربیات و نظرات خود از شرکت در این دوره را برای ما ارسال کنید.

Call Now Button