معرفی دپارتمان مهارت های حرفه ای

ارتقای سلامت عبارت است از "فرایند توانمند سازی مردم در شناخت و کنترل عوامل تاثیرگذار بر سلامت فردی و اجتماعی و تصمیم گیری صحیح در انتخاب رفتارهای سلامت محور و در نتیجه شیوه زندگی". بنابراین، در یک مسیله ساده می توان گفت که "ارتقای سلامت", علم و هنر کمک به مردم برای تغییر شیوه زندگی شان برای داشتن یک وضعیت سلامت پایدار می باشد. دانشمندان و صاحب نظران علوم سلامت معتقدند که مباحث ارتقای سلامت می بایستی به سه حوزه مهم: سلامت جامعه، پیشگیری از بروز بیماری های مزمن و واگیردار و کاهش بروز خطرات توجه شود. از سوی دیگر پیش گیری جز با خود مراقبتی و توانمند شدن مردم از طریق ارایه آموزش های خودمراقبتی و آموزش های سلامت محور میسر نیست. نظر به این اهمیت، جهاد دانشگاهی در حوزه آموزش های سلامت محور برای عموم جامعه اقدام به طراحی، تدوین و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت ذیل نموده است.

  • فرم دریافت مشاوره

    جهت ارتباط با مسئول دوره در روزها و ساعات غیر کاری
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

ارتباط مستقیم

شماره تماس: 22439865 الی 9
تماس مستقیم با کارشناس دپارتمان: 09916448036 (خانم بیات)
آدرس کانال تلگرامی دپارتمان مهارت های حرفه ای:
https://t.me/acecr_health

Call Now Button