فیلم های سلامتی

سالمندی و بیماری کرونا

کنترل استرس و اضطراب در مواجه با بیماری کرونا

سوالات مهم در مورد ویروس کرونا از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

دانستنی های قرنطینه خانگی در برابر ویروس کرونا

ناگفته های ضدعفونی های مورد استفاده برای از بین بردن ویروس کرونا

چگونه با کرونا به بیمارستان مراجعه کنیم

 الگوهای رفتاری در مواجه با بیماری کرونا

  مراقبت سلامت روان کودکان در مواجه به بیماری کرونا

کتابخانه دیجیتال سلامتی

بسته اطلاع رسانی خطر بیماری ویروس کرونای ۱۹ برای موسسات درمانی (دانلود)

عضویت در خبرنامهدر صورت تمایل به عضویت در خبرنامه و نیز مطلع شدن از رویدادهای مهم جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ایمیل خود را وارد نمایید.
Call Now Button