ریاست

دکتر حمید حمزه زاده از آذرماه ۱۳۹۹ به‌عنوان سرپرست جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی معرفی شد.

وی در مقطع کارشناسی در رشته زیست‌ شناسی سلولی – مولکولی با گرایش میکروبیولوژی تحصیل نموده و تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (.Ph.D) در رشته آموزش پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ادامه داده است.

ایشان از سال ۱۳۸۴ به‌عنوان جهادگر همکاری خود را با جهاددانشگاهی آغاز نموده و پیش‌ از این، به‌ عنوان کارشناس حوزه پژوهش، مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی و نیزمعاون آموزشی پژوهشگاه ابن‌ سینا فعالیت داشته‌اند.