دومین نشست تخصصی سلامت سالمندی:سقوط در سالمندان (پیامدها و راهکارها)

زمان: دوشنبه ۴ آذر ماه ۱۳۹۸
ساعت: ۹:۳۰ الی ۱۲

مخاطبان: متخصصان و دانشجویان رشته های علوم پزشکیدومین نشست تخصصی سلامت سالمندی: سقوط در سالمندان پیامدها و راهکارها

اساتید سخنران:

  • خانم دکتر مریم نیک صولت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران)
  • آقای دکتر احمد دلبری (دانشیار دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات سالمندی)
  • آقای دکتر وحید علی پور (استادیار گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران)
  • خانم دکتر مریم تاج ور (استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران)

عناوین سخنرانی به ترتیب:

  • مشکلات جسمی، پیامدها و پیشگیری سقوط در سالمندان
  • بهینه سازی و مناسب سازی محیط پیرامون سالمندان
  • بررسی هزینه های اقتصادی سقوط در سالمندان
  • بررسی نظام های مراقبتی و حمایتی در خصوص سقوط در سالمندان (تجارب ایران و جهان)

همراه با ارائه گواهی نامه

محل برگزاری: تهران، ولنجک، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره ۲، طبقه ۶، سالن نهاد رهبری

تصاویر منتخب نشست

Call Now Button

تست کرونا در منزل (ویژه شهر تهران)