شرکت های عضو شتابدهنده

 • شرکت پارس الکل
 • HSE- land
 • الوان ثابت
 • صبا پالایه
 • راورو
 • پایش صنعت پایدار
 • طراحان تهویه صنعتی
 • اکسیر سبلان
 • شرکت هوشمند آیدا
 • شرکت ستارگان پایش و آمایش تندرستی
 • شرکت به سبز