شورای علمی پژوهشی

شورای علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی متشکل از ریاست، معاون پژوهشی، معاون آموزشی، مدیران گروه‌های پژوهشی، اعضای هیات علمی و اعضای مدعو بر حسب نیاز، وظایفی به شرح زیر را بر عهده دارد:

  • سیاست‌گذاری، نظارت و ارزیابی بر برنامه‌های کلان پژوهشی، فناوری و توسعه
  • بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی به لحاظ چهارچوب‌های علمی و اخلاقی، نوآوری و فن‌آوری
  • برنامه‌ریزی و بسترسازی جهت برگزاری همایش‌های علمی، کنگره، سمینار، کارگاه یا دوره های آموزشی/ پژوهشی
  • بررسی و نظارت پیشرفت طرح‌های کلان  و استراتژیک پژوهشی طبق پروپوزال مصوب و درصورت لزوم تجدید نظر و تصویب تغییرات آنها