صندوق قرض الحسنه

موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران با الهام از تعاليم عاليه اسلام و با استظهار به عنايات خاصه حضرت بقيه الله امام زمان حجه بن الحسن العسگری عجل الله تعالی فرجه الشريف به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعليم و ترويج فرهنگ اسلامی به هرنوع و هر كيفيت وكمك به تامين نيازها و بهبود زندگی دانشجويان، دانشگاهيان و جهادگران دانشگاهی و اعطای وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) از طريق دريافت وجوه ذخيره شده توسط خيرين، اعضاء صندوق، جهاد دانشگاهي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه بصورت قرض الحسنه يا بلاعوض در اختيار صندوق قرار خواهند داد با حفظ و رعايت موازين شرعي و مقررات جمهوري اسلامي ايران و در قالب مصوبات هيئت امناء جهاد دانشگاهی و به منظور احياء و ترويج سنت حسنه قرض الحسنه در جامعه بويژه جامعه دانشگاهی و كمك به حل بخشی از مشكلات مالی و معيشتی دانشجويان، جهادگران و دانشگاهيان و در راستای تحقق استراتژی برنامه سوم توسعه جهاد دانشگاهی”مبنی بر تقويت فرهنگ و ارزش هاي اسلامي در جامعه و به خصوص در جمعيت جوان و دانشجويان و دانشگاهيان” تأسيس شده است.

دفتر صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران شعبه علوم پزشکی شهید بهشتی تلاش دارد با مشارکت دانشجویان و اعضاء هیات علمی و خیرین بخشی از مشکلات مالی و معیشتی دانشجویان و دانشگاهیان و تامین نیازهای ضروری علمی و بهبود زندگی آنان را دنبال نماید. لذا دانشجویان عزیز نیز  با عضویت و مشارکت در این صندوق می توانند هم از خدمات این صندوق بهره مند گردیده و هم در ارائه خدمات عام المنفعه و ترویج فرهنگ اسلامی قرض الحسنه در سطح دانشگاه ها سهیم باشند.

www.isfa.ir