صندوق قرض الحسنه

موسسه قرض الحسنه دانشجویان ایران با الهام از تعالیم عالیه اسلام و با استظهار به عنایات خاصه حضرت بقیه الله امام زمان حجه بن الحسن العسگری عجل الله تعالی فرجه الشریف به منظور انجام خدمات عام المنفعه و نشر و تعلیم و ترویج فرهنگ اسلامی به هرنوع و هر کیفیت وکمک به تامین نیازها و بهبود زندگی دانشجویان، دانشگاهیان و جهادگران دانشگاهی و اعطای وامهای بدون بهره ( قرض الحسنه) از طریق دریافت وجوه ذخیره شده توسط خیرین، اعضاء صندوق، جهاد دانشگاهی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که بصورت قرض الحسنه یا بلاعوض در اختیار صندوق قرار خواهند داد با حفظ و رعایت موازین شرعی و مقررات جمهوری اسلامی ایران و در قالب مصوبات هیئت امناء جهاد دانشگاهی و به منظور احیاء و ترویج سنت حسنه قرض الحسنه در جامعه بویژه جامعه دانشگاهی و کمک به حل بخشی از مشکلات مالی و معیشتی دانشجویان، جهادگران و دانشگاهیان و در راستای تحقق استراتژی برنامه سوم توسعه جهاد دانشگاهی”مبنی بر تقویت فرهنگ و ارزش های اسلامی در جامعه و به خصوص در جمعیت جوان و دانشجویان و دانشگاهیان” تأسیس شده است.

دفتر صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران شعبه علوم پزشکی شهید بهشتی تلاش دارد با مشارکت دانشجویان و اعضاء هیات علمی و خیرین بخشی از مشکلات مالی و معیشتی دانشجویان و دانشگاهیان و تامین نیازهای ضروری علمی و بهبود زندگی آنان را دنبال نماید. لذا دانشجویان عزیز نیز  با عضویت و مشارکت در این صندوق می توانند هم از خدمات این صندوق بهره مند گردیده و هم در ارائه خدمات عام المنفعه و ترویج فرهنگ اسلامی قرض الحسنه در سطح دانشگاه ها سهیم باشند.

www.isfa.ir