طرح و مقالات پژوهشی

طرح های پژوهشی

 • تهیه و تدوین پیش‌نویس لایحه قانون جامع حمایت از حقوق سالمندان (با همکاری دبیرخانه شورای سالمندان کشور و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد)
 • دستورالعمل توسعه مبتنی بر جامعه (CDD) با در نظر گرفتن پیامدهای کووید 19 (با همکاری دبیرخانه شورای سالمندان کشور و صندوق جمعیت سازمان ملل متحد)
 • تحلیل داده‌های مراکز مشاوره تلفنی (1480) (تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور)
 • طراحی مقیاس سنجش سلامت معنوی در سالمندان ایرانی (با همکاری مرکز تحقیقات دین و سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)

 مقالات پژوهشی در مجلات معتبر

 1. Designing a measurement scale for spiritual health of the elderly in Iran
 2. سلامت معنوی در سالمندان ایرانی: مرور نظام‌مند
 3. ویژگی های جمعیت شناسی و شایعترین شکایت در تماس گیرندگان با سامانه مشاوره اضطراب
 4. The effect of Aromatherapy on sleep quality in the older adults
 5. Evaluation of Active aging condition in the elderly in Tehran and its relative factor
 6. رابطه‌ی فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان شهر تهران
 7. سنجش کیفیت زندگی سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن

مقالات ارائه شده در همایش ها

 1. حمایت از حق بر سلامت سالمندان در شرایط پاندمی کرونا
 2. چالش‌ها و فرصت‌های سواد دیجیتالی سلامت سالمندان در همه‌گیری کرونا در شهر تهران: یک مطالعه مروری
 3. تحلیلی بر مداخلات جامعه محور در توانمندسازی سالمندان: یک مطالعه مروری
 4. بررسی وضعیت سالمندی فعال در سالمندان شهر تهران و عوامل مرتبط با آن
 5. بررسی تاثیر آروماتراپی بر کیفیت خواب سالمندان: یک مطالعه مروری
 6. بررسی اثربخشی مداخلات ورزشی بر افسردگی: یک مرور نظامند