محورهای پژوهشی

 • مطالعات مربوط به افزایش سواد سلامت سالمندان در زمینه تغذیه، فعالیت‌های جسمانی، سلامت روان، سلامت جنسی و پیشگیری از استعمال دخانیات
 • مطالعات مربوط به افزایش آگاهی‌های سلامت دوران سالمندی در پیشگیری از بیماری‌های شایع (بیماری‌های قلبی عروقی، سرطان‌ها، دیابت، فشار خون، دمانس، اختلالات ادراری، پوکی استخوان)
 • مطالعات مربوط به افزایش کیفیت زندگی در دوران سالمندی
 • مطالعات مربوط به افزایش خود مراقبتی در زمینه پیشگیری از بیماری‌های شایع دوران سالمندی
 • مطالعات مربوط به ارتقاء کیفیت خدمات سالمندی (شامل: ارائه دهندگان خدمات، مکانیسم‌های ارائه دهنده خدمات)
 • مطالعات مربوط به طب سنتی و مکمل دوران سالمندی

سایر فعالیت‌ها:

 • طراحی فناوری‌های نوآورانه در زمینه افزایش سواد سلامت سالمندان
 • طراحی تکنولوژی‌های آموزشی در خصوص ارتقاء آگاهی و فعالیت‌های خود مراقبتی سالمندان
 • تولید محتوای علمی (دستورالعمل‌ها، کتابچه‌ها و راهنمای عملی)
 • مطالعات داده‌کاوی
 1. تبیین و تدقیق در مصادیق حقوق سالمندان
 • بررسی حقوق سالمندان در اسناد بین الملل
 • حقوق شهروندی سالمندان در بستر قوانین و مقررات داخلی:
 • حق بر حمایت قانونی ویژه دولت
 • حق بر تکریم و پاسداشت حیثیت انسانی (موضوع نقض حقوق سالمندان و سالمند آزاری)
 • حق به رسمیت شناختن حقوق فردی و احترام به آزادی‌ها
 • حق حیات و حق بر سلامت و تامین اجتماعی
 • حق برابری و منع تبعیض ناروا
 • حق بر تسریع و بموقع بودن خدمات دولتی و بهره‌مندی از فناوری روز
 • حق رعایت حریم خصوصی
 • حق بر آگاهی و دولت شفاف
 • آزادی اندیشه و بیان و حق بر نقد و اظهار نظر
 • حق مشارکت و مشاورت
 • حقوق عادلانه کار و منع اجحاف
 • حقوق ویژه اقشار آسیب‌پذیر سالخورده
 • حق بر عدم تضرر و لزوم جبران خسارت وارده
 • حق بر دادرسی منصفانه
 • مطالعه تطبیقی حمایت از حقوق سالمندان در کشورهای مختلف
 1. بررسی وضعیت سالمندان و موانع موجود
 • سازوکارهای حمایت از حقوق سالمندان
 • حقوق سالمندان در معاضدت قضایی
 • حقوق شهروندی
 • سیاست‌گذاری تقنینی
 • تولید محتوای آموزشی و توانمندسازی سالمندان و خانواده‌ها
 • استخراج الگوی بومی توانمندسازی سالمندان در ایران
 • ارایه آموزش‌های مبتنی بر الگوی توانمندسازی به سالمندان
 • تدوین و ارایه الگوهای ارتقاء توانمندی‌های ارایه‌دهندگان خدمات سلامت سالمندی (مراقبین سالمند، پرستاران و پزشکان)
 • شاخص‌سازی و استانداردسازی مراکز نگهداری و خدمات سالمندی در ایران
 • برنامه‌ریزی اجتماعی با تمرکز بر بومی‌سازی توانمندسازی سالمندان
 • بررسی و شناسایی عوامل مرتبط به ناکامی در دستیابی به مدیریت جامع حوزه سالمندی و همکاری‌های بین‌ بخشی
 • انجام مطالعات مرتبط به سالمندی سالم و موفق در ایران
 • انجام مطالعات محیط دوستدار سالمند
 • تبیین وضع موجود و مطلوب زندگی سالمندان در عرصه‌های معیشتی و سلامت اجتماعی با استفاده از نمودهاي بیرونی و مؤلفه‌هاي ملموس در قالب شاخص‌هاي قابل اندازه‌گیري
 • انجام مطالعات تأمین خدمات مالی و معیشتی در بین بازنشستگان و سالمندان
 • بررسی و استخراج شاخص‌های کار مناسب و شایسته در سالمندان
 • تبیین راهکارهای ارتقاء و افزایش مشارکت بخش خصوصی با تاکید بر الگوهای توانمندسازی اقتصادی سالمندان
 • انجام مطالعات و تدوین مدل بومی ارتقای وضعیت معیشت سالمندان
 • انجام مطالعات و طراحی الگوی جامع صندوق‌های مردمی تأمین اعتبارات کسب و کارهای کوچک و حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالمندان
 • طراحی و ایجاد نظام جامع مطالعات بازارکار سالمندان
 • طراحی و پیاده‌سازی پورتال نیازها و توانمندی‌های اقتصادی سالمندان (سامانه بازار کار سالمندان)
 • پایش، ارزیابی و آسیب‌شناسی شاخص‌های برخورداری از بیمه‌های اجتماعی سالمندان و ارائه راه‌حل برای رفع نواقص و کاستی‌ها
 • ارزیابی و آسیب‌شناسی برنامه‌ها و سیاست‌های رفاهی مرتبط با سالمندان در ایران
 • مطالعات تطبیقی سیاست‌های اجتماعی و تجربیات موفق سایر کشورها در موضوعات مرتبط با سالمندان
 • بررسی علل عدم دستیابی به اهداف مندرج در اسناد بالادستی
 • نقد و بررسی سیاست‌های رفاهی موجود، نقد و بررسی برنامه‌های بودجه دولت در هر سال
 • ارایه سیاست‌های رفاهی سالمندان
 • بررسی و مقایسه آسیب‌های اجتماعی سالمندان در ایران و جهان
 • بررسی و تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌هاي کاهش و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی سالمندان ومشخص کردن ضعف و قوت‌هاي آنها و عوامل مرتبط
 • انجام مطالعات سنجش، پایش، کنترل و نظارت آسیب‌های اجتماعی سالمندان در ایران
 • استخراج الگوی آسیب‌های اجتماعی در سطح استانی و ملی در ایران
 • بررسی تطبیقی مولفه‌های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی در آسیب‌های اجتماعی سالمندان
 • بررسی اپیدمیولوژی سالمندآزاری در ایران و جهان
 • بررسی زمینه‌های بوم شناختی آسیب‌های اجتماعی
 • بررسی و شناخت پیامدهای روانی، اقتصادی و اجتماعی ناشی از آسیب‌های اجتماعی در سالمندان
 • انجام مطالعات با هدف پیشگیری و کنترل آسیب‌های اجتماعی در سالمندان
 • بررسی و تحلیل آثار رسانه‌ای در حوزه کاهش و پیشگیری آسیب‌های اجتماعی سالمندان
 • انجام مطالعات در خصوص آسیب‌های نوپدید و فضای مجازی ویژه سالمندان
 • مطالعات مربوط به شناسایی علل ایجاد کننده و پیشگیری کننده از اختلالات اضطرابی، افسردگی و جنسی
 • مطالعات تطبیقی در حوزه موضوعات مرتبط با سلامت روان
 • مطالعات و تحقیقات مرتبط با انزوای اجتماعی در سالمندان
 • مطالعات و تحقیقات مرتبط با سلامت روان مراقبینِ سالمند
 • مطالعات مربوط به فعالیت‌های معنادار و باورهای مذهبی و معنوی در کاهش اختلالات افسردگی و اضطراب
 • پایش سلامت روان و مداخلات پیشگیرانه در افراد پیش سالمند
 • مداخلات روانشناختی زود هنگام

سایر فعالیت‌ها:

 • تولید ابزارهای علمی (پرسشنامه)
 • مدل‌سازی
 • انجام فعالیت‌های داده کاوی
 • تولید محتوای علمی
 • مطالعات مربوط به به شناسایی علل ایجاد کننده و پیشگیری کننده اختلالات نورودژنریتیو
 • سکته‌های مغزی
 • بی‌اختیاری ادرار (با منشاء عصب شناختی)
 • مشکلات تعادلی و ‌حرکتی (با منشاء عصب شناختی)

سایر فعالیت‌ها:

 • ساخت ابزار سنجش شناختی
 • هنجاریابی ابزار مناسب عصب شناختی
 • ساخت ابزار بازتوانی عصب شناختی
 • هنجاریابی ابزار مناسب بازتوانی عصب شناختی
 • توسعه استفاده از روش‌های تصویربرداری کارکردی مغز در سنجش اختلالات شناختی مرتبط با سالمندی
 • توسعه استفاده از روش‌های نوروفیزیولوژیک در بازتوانی شناختی اختلالات و مشکلات مرتبط با سالمندی
 • ایمن‌سازی محیط زندگی سالمندان (خانه، مراکز مراقبتی، فضاهای شهری)
 • مناسب‌سازی محیط زندگی سالمندان
 • HSE و سالمندی
 • طراحی، پیاده‌سازی استانداردهای مدیریتی در خصوص ارزیابی ریسک‌های ایمنی، بهداشتی و زیست محیطی خانه‌های سالمندان و مراکز مراقبتی
 • پایش و ارزشیابی سیستم‌های ایمنی موجود
 • طراحی چک لیست‌ها و پروتکل‌های حوزه ایمنی سالمندی
 • چک لیست‌های ارزیابی و مدیریت ریسک محیط پیرامون سالمندان سالمندان
 • مطالعات تطبیقی سیاست‌های اجتماعی و تجربیات موفق سایر کشورها در موضوعات مرتبط با سالمندان
 • بررسی تجارب موفق سایر کشورها در خصوص فعالیت‌های انجام شده در حوزه سلامت سالمندان
 • انجام مطالعات تطبیقی مبتنی بر محورهای سند سالمندی
 • تولید دانش و توسعه ادبیات آگاهی‌های سالمندی سالم در رسانه‌های عمومی
 • بررسی تاثیرات فردی، روانی و اجتماعی بیماری‌های باز پدید و نو پدید از جمله کووید 19 بر سبک زندگی سالمندان
 • بررسی مطالعات تطبیقی انجام شده در زمینه بیماری‌های باز پدید و نو پدید در سالمندان